CLOSED -  ติสแตก (เจาะลึกด้านนิเทศศาสตร์ 9 คณะสาขาวิชา)
CLOSED -  ติสแตก (เจาะลึกด้านนิเทศศาสตร์ 9 คณะสาขาวิชา)

CLOSED - ติสแตก (เจาะลึกด้านนิเทศศาสตร์ 9 คณะสาขาวิชา)

เปิดโลกนิเทศศาสตร์! จัดเต็ม เขียนบท ภาพยนตร์ โฆษณา ฯลฯ การแสดงแบบจัดเต็ม รวมศาสตร์นิเทศศาสตร์ไว้ในค่ายเดียว พร้อมรับประกาศนียบัตร

วันที่จัดกิจกรรม

เสาร์ 29 – อาทิตย์ 30 มกราคม 2565 (เวลา 13:00-16:30 น.)

วันที่เปิดรับสมัคร

พฤหัส 27 มกราคม 2565 (ปิดรับสมัครทันทีเมื่อมีผู้สมัครครบตามจำนวน)

จำนวนที่รับสมัคร

35 คน

ค่าใช้จ่าย

3,500 บาท (จ่ายตอนสมัคร)

คุณสมบัติ

ม.3 – ม.6

รูปแบบการจัด

จัดกิจกรรมในสถานที่จริง แบบไม่ค้างคืน โปรดนำหลักฐานการฉีดวัคซีนมาแสดง / หากรัฐบาลมีการประกาศปิด ทางโครงการจะปรับเป็นรูปแบบออนไลน์ทันที

จัดโดย

Rhythm of arts ( CREATIVE LEARNING CENTER)

สถานที่จัด

Rhythm of arts creative space ซ .อินทามาระ 26/2 ใกล้ Mrt สุทธิสาร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ค่ายเจาะลึกคณะด้านนิเทศศาสตร์น้องๆจะได้เจาะนึกแนวปฏิบัติที่จะพาไปรู้จักกับ 9 คณะดังนี้🎥 นิเทศศาสตร์ จุฬาฯ วารสาร ธรรมศาสตร์ นวัตกรรมและสื่อสารสังคม มศว ICT ศิลปากร ศิลปกรรมฯ การละคอน ธรรมศาสตร์ ศิลปกรรมฯ การแสดงและกำกับการแสดง มศว อักษรฯการแสดง จุฬาฯ อักษรฯ การแสดง ศิลปากร นิเทศศาสตร์ เกษตรศาสตร์ เรียน 2 วัน 29-30 มกราคม 2565 เวลา 13.00-16.30น ค่ายไปกลับ สถานที่Rhythm of arts creative space ซ .อินทามาระ 26/2 ใกล้ Mrt สุทธิสาร 🎥สิ่งที่น้องๆ จะได้รับจากการเข้าค่าย🎥 ค่ายนี้จะเจาะลึกทั้ง 9 คณะด้านนิเทศศาสตร์ เพื่อให้น้องๆได้เข้าใจเกี่ยวกับสาขานิเทศศาสตร์ ผ่านการลงมือปฎิบัติจริง ทั้งในเรื่องของกระบวนการทำ ภาพยนตร์ , โฆษณา , การแสดง ฯลฯ ร่วมเจาะลึกกันที่นี่คะ น้องๆจะได้เรียนรู้กระบวนการคิดแบบมืออาชีพ เช่นกิจกรรมที่ให้น้องๆเรียนรู้ด้านนิเทศฯ และวารสารศาสตร์ โดยการทำความรู้ที่กำลังจะได้เรียนในค่าย มาสร้างเป็นภาพยนตร์ สั้น หรือแม้กระทั่งการสร้างละครเวทีของตัวเอง น้องๆ จะได้รู้ความแตกต่างทางการเรียน ของทั้ง9คณะ แนวทางในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย น้องๆ จะได้รู้รูปแบบวิชาเรียน ในมหาลัย ว่ามีวิชาอะไรบ้าง และมีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร การแนะนำอาชีพในอนาคตของสายนิเทศศาสตร์เป็นอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญมากๆที่น้องๆสามารถเข้าใจ น้องๆจะได้ปรึกษากับพี่ๆได้อย่างเจาะลึกและถึงแก่น กระบวนการเรียนรู้ที่สนุกสนาน ขอน้องๆอย่าคาดหวังถึงการนั่งเรียนนั่งฟัง แต่การเรียนที่นี่ เน้นการปฎิบัติ ลงมือทำ เพื่อสร้างความเข้าใจ และการปฎิสัมพันธ์แบบกลุ่มที่จะสร้างความสนิทกันให้แก่น้องๆ และน้องๆจะมีเพื่อนที่คอยปรึกษาและรักในสิ่งเดียวกัน น้องๆ ทุกคนจะได้รับประกาศนียบัตรจากการเข้าร่วมโครงการ (สามาถนำไปใส่พอร์ตได้นะคะ) หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ 3,500 บาทเท่านั้น (ราคานี้รวมค่าใช้จ่ายในการเรียนปฎิบัติ ด้านภาพยนตร์ โฆษณา การแสดง. ละครเวที และสื่อนิเทศศาสตร์ ทั้งหมดแล้ว) ขอให้น้องๆ ใส่ชุดที่ขยับได้สะดวก และสวมใส่หน้ากากอนามัยมานะคะ ขอความร่วมมือนำผลวัคซีนมาแสดงตอนวันเข้าค่าย หากรัฐบาลมีการประกาศปิด ทางโครงการจะปรับเป็นรูปแบบออนไลน์ทันที

ติดต่อผู้จัด

Rhythm of arts ( CREATIVE LEARNING CENTER)

0FB.png
0L.png
0w.png