CLOSED - ห้องเรียนคณะจำลอง : คณะนิเทศศาสตร์ (online) รุ่นที่ 3
CLOSED - ห้องเรียนคณะจำลอง : คณะนิเทศศาสตร์ (online) รุ่นที่ 3

CLOSED - ห้องเรียนคณะจำลอง : คณะนิเทศศาสตร์ (online) รุ่นที่ 3

พบกับโครงการพิเศษ ที่จะทำให้น้องสัมผัสจริงกับวิชาที่ต้องเรียนจากคณะที่น้องใฝ่ฝันหรือเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาพร้อมความรู้แนะแนวในด้านเรียนและศึกษาต่อฉบับถูกต้องกับรุ่นพี่เจ้าของคณะตัวจริง

วันที่จัดกิจกรรม

27 มีนาคม 2565 (เวลา 13:00-17:00 น.)

วันที่เปิดรับสมัคร

28 กุมภาพันธ์ 2565  (ปิดรับสมัครทันทีเมื่อมีผู้สมัครครบตามจำนวน)

จำนวนที่รับสมัคร

70 คน

ค่าใช้จ่าย

600 บาท (จ่ายตอนสมัคร)

คุณสมบัติ

ม.2 – ม.6 / นักศึกษามหาวิทยาลัย (เด็กซิ่วสมัครได้)

รูปแบบการจัด

กิจกรรมเวิร์กช็อปแบบออนไลน์ทาง Zoom

จัดโดย

ONCEs Thailand วันซ์ ไทยแลนด์ : พื้นที่เรียนรู้สำหรับเยาวชนไทย

สถานที่จัด

กิจกรรมเวิร์กช็อปแบบออนไลน์ทาง Zoom

ข้อมูลเพิ่มเติม

เปิดรับสมัครอีกครั้ง !! ห้องเรียนจำลองคณะนิเทศศาสตร์ รับสมัครน้องๆ 14-19 ปี !! พบกับโครงการพิเศษ ที่จะทำให้น้องสัมผัสจริงกับวิชาที่ต้องเรียนจากคณะที่น้องใฝ่ฝันหรือเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาพร้อมความรู้แนะแนวในด้านเรียนและศึกษาต่อฉบับถูกต้องกับรุ่นพี่เจ้าของคณะตัวจริง เรียนรู้ไปด้วยกันกับกิจกรรม “ห้องเรียนคณะจำลอง” ตอน นิเทศศาสตร์ Season 3 สิ่งที่น้องๆ จะได้รับจากกิจกรรมนี้ เรียนรู้วิชาเรียนของคณะและสาขาที่น้องสนใจ คุณสมบัติ การเรียน การเตรียมตัวสู่การเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย พัฒนาความรู้และทักษะทางด้านนิเทศศาสตร์ พบกับเพื่อนๆ ที่มีความฝันเดียวกัน ความรู้เฉพาะทางเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานด้านวิชาแขนงต่างๆของคณะนิเทศศาสตร์ มีเกียรติบัตรมอบให้น้องๆ ฯลฯ วันเรียน : วันที่ 27 มีนาคม 2565 เวลา : 13.00 – 17.00 น. เรียนผ่านโปรแกรม zoom และ line (หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบก่อนเริ่มคลาส) สมัครได้ที่ : https://bit.ly/3goSWKW สอบถามเพิ่มเติม : http://line.me/ti/p/~@edq9735t *ปิดรับสมัครทันที เมื่อครบจำนวนค่ะ* ประวัติวิทยากร พี่มายด์ – ประพิชญา เชี่ยววณิชกุล การศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประวัติการทำงาน/กิจกรรม ประกวดแผนการตลาดดิจิตัล โครงการ U Power ปฏิบัติงานอยู่ฝ่ายเสียง / ฝ่ายสวัสดิการ / Slate งาน Short Film และกางจอ

ติดต่อผู้จัด

ONCEs Thailand วันซ์ ไทยแลนด์ : พื้นที่เรียนรู้สำหรับเยาวชนไทย

0FB.png
0L.png
0w.png