CLOSED - ค่ายเยาวชนคนดูดาวและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ปีที่ 15 (NYC#15)
CLOSED - ค่ายเยาวชนคนดูดาวและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ปีที่ 15 (NYC#15)

CLOSED - ค่ายเยาวชนคนดูดาวและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ปีที่ 15 (NYC#15)

ค่ายที่จะพาน้อง ๆ เยาวชนที่รักในดวงดาว อายุระหว่าง 15-19 ปี จำนวน 120 คนจากทั่วประเทศ ไปเรียนรู้การทำงานของเหล่านักดาราศาสตร์ชั้นนำของประเทศ และดูดาวในสถานที่ที่ท้องฟ้าดีที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย ณ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

วันที่จัดกิจกรรม

อังคาร 19 – ศุกร์ 22 เมษายน 2565

วันที่เปิดรับสมัคร

20 มีนาคม 2565

จำนวนที่รับสมัคร

120 คน

ค่าใช้จ่าย

300 บาท (จ่ายหลังประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วม)

คุณสมบัติ

ม.3 – ม.6 / ปวช. อายุระหว่าง 15 – 19 ปี

รูปแบบการจัด

จัดกิจกรรมในสถานที่จริง แบบค้างคืน

จัดโดย

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) NARIT

สถานที่จัด

อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อ.แม่ริม และอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

ข้อมูลเพิ่มเติม

ค่ายนี้มีอะไรดี…?? 

ได้ดูดาว ณ จุดที่ท้องฟ้าดีที่สุดในประเทศไทย (ยอดดอยอินทนนท์) แลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างเครือข่ายกับเพื่อน ๆ ที่มีความสนใจเดียวกันจากทั่วประเทศ เยี่ยมชมหอดูดาวที่ใหญ่และทันสมัยที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เปิดประสบการณ์สายอาชีพที่เกี่ยวข้องกับดาราศาสตร์ เรียนรู้เรื่องราวดาราศาสตร์ผ่านกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ สร้างมิตรภาพเหล่าผองเพื่อนและความประทับใจมิรู้ลืม 


*กำหนดการรับสมัคร*

– วันที่จัดกิจกรรม > 19 – 22 เมษายน 2565 

– รับสมัคร > บัดนี้ – 20 มีนาคม 2565 

– ประกาศผลการคัดเลือก > 25 มีนาคม 2565

– ยืนยันการเข้าร่วมค่าย > 26 – 30 มีนาคม 2565 

– เรียกลำดับสำรอง > 31 มีนาคม – 3 เมษายน 2565 

– ประกาศรายชื่อ (Final) > 4 เมษายน 2565

ติดต่อผู้จัด

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) NARIT

0FB.png
0L.png
0w.png