CLOSED - Food Waste จากวิกฤตขยะอาหารสู่นักจัดการธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อม
CLOSED - Food Waste จากวิกฤตขยะอาหารสู่นักจัดการธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อม

CLOSED - Food Waste จากวิกฤตขยะอาหารสู่นักจัดการธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อม

ที่สุดแห่งค่ายนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาแล้ว! ร่วมปูพื้นฐานสู่การเป็นนักจัดการธุรกิจเพื่อสังคม Social Enterprise กับ ค่าย “Food Waste จากวิกฤตขยะอาหารสู่นักจัดการธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อม”

วันที่จัดกิจกรรม

อาทิตย์ 27 มีนาคม 2565 (เวลา 8:00-17:00 น.)

วันที่เปิดรับสมัคร

23 มีนาคม 2565 (ปิดรับสมัครทันทีเมื่อมีผู้สมัครครบตามจำนวน)

จำนวนที่รับสมัคร

40 คน

ค่าใช้จ่าย

1,199 บาท (จ่ายตอนสมัคร)

คุณสมบัติ

ม.3 – ม.6 / ปวช. / ปวส.

รูปแบบการจัด

จัดกิจกรรมในสถานที่จริง

จัดโดย

ศูนย์ Sphere : Area of Learning

สถานที่จัด

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ถนนแจ้งวัฒนะ

ข้อมูลเพิ่มเติม

พิเศษ! โปรโมชั่นแพคคู่ เพียงคนละ 999 บาท (จำกัดจำนวน 5 คู่แรกที่สมัครและชำระเงินก่อนเท่านั้น) ** ราคาปกติคนละ 1,199 บาท

ติดต่อผู้จัด

ศูนย์ Sphere : Area of Learning

0FB.png
0L.png
0w.png