CLOSED - PIM YCP308 “Teaching Up จุดประกายฝัน ปั้นเด็กสู่สายอาชีพผู้สอน”
CLOSED - PIM YCP308 “Teaching Up จุดประกายฝัน ปั้นเด็กสู่สายอาชีพผู้สอน”

CLOSED - PIM YCP308 “Teaching Up จุดประกายฝัน ปั้นเด็กสู่สายอาชีพผู้สอน”

ทำกิจกรรม Workshop กิจกรรมในครั้งนี้ ที่จะทำให้น้องๆ ได้เรียนรู้เทคนิคการสอนที่มีเอกลักษณ์ ทดสอบทักษะด้านภาษาจีน หรือภาษาอังกฤษ จะสนุกและน่าสนใจแค่ไหน

วันที่จัดกิจกรรม

19 มีนาคม 2565 (เวลา 8:00-16:00 น.)

วันที่เปิดรับสมัคร

7 มีนาคม 2565 (ปิดรับสมัครทันทีเมื่อมีผู้สมัครครบตามจำนวน)

จำนวนที่รับสมัคร

80 คน

ค่าใช้จ่าย

ฟรี

คุณสมบัติ

ม.5 – ม.6 รักการสอน มีทักษะด้านภาษาจีน หรือ ภาษาอังกฤษ

รูปแบบการจัด

จัดกิจกรรมในสถานที่จริง

จัดโดย

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

สถานที่จัด

Convention Hall 1-4 อาคารหอประชุม ชั้น 3 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ข้อมูลเพิ่มเติม

อาชีพครูถือเป็นอาชีพที่ทรงเกียรติและมีความสำคัญอย่างมาก และเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนสังคม และพัฒนาเยาวชนของประเทศ PIM ขอเชิญชวนน้องๆ ม.ปลายหรือเทียบเท่า ที่มีทักษะด้านภาษา และมีความฝันอยากเป็นครู มาเตรียมความพร้อมและเรียนรู้เส้นทางอาชีพผู้สอนยุคใหม่

ติดต่อผู้จัด

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

0FB.png
0L.png
0w.png