CLOSED - ไมโครซอฟท์ชวนสาวๆ มาร่วม Live Talk ในงาน Women@Cybersecurity
CLOSED - ไมโครซอฟท์ชวนสาวๆ มาร่วม Live Talk ในงาน Women@Cybersecurity

CLOSED - ไมโครซอฟท์ชวนสาวๆ มาร่วม Live Talk ในงาน Women@Cybersecurity

Microsoft และ สกมช ขอเชิญน้องๆ นักเรียนหญิงในระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย อาชีวะ และมหาวิทยาลัย ที่สนใจงานด้านความปลอดภัยไซเบอร์

วันที่จัดกิจกรรม

19 มีนาคม 2565 (เวลา 8:45-12:10 น.)

วันที่เปิดรับสมัคร

19 มีนาคม 2565

จำนวนที่รับสมัคร

ไม่จำกัด

ค่าใช้จ่าย

ฟรี

คุณสมบัติ

ม.ปลาย / อาชีวะ / มหาวิทยาลัย

รูปแบบการจัด

บรรยายและพูดคุยแบบมีส่วนร่วม ผ่านโปรแกรมประชุมออนไลน์ด้วย Microsoft Teams

จัดโดย

บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด

สถานที่จัด

Online

ข้อมูลเพิ่มเติม

-Live Talk ร่วมพูดคุยกับรุ่นพี่สายอาชีพ Cybersecurity แนะแนวทางการศึกษาสู่สายอาชีพผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยไซเบอร์ 

-เข้าใจถึงภัยคุกคามทางไซเบอร์ตั้งแต่ระดับพื้นฐาน และการปกป้องตนเองจากภัยไซเบอร์

ติดต่อผู้จัด

บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด

0FB.png
0L.png
0w.png