CLOSED - เริ่มต้นเขียนโปรแกรมง่ายๆ ด้วยภาษา Python
CLOSED - เริ่มต้นเขียนโปรแกรมง่ายๆ ด้วยภาษา Python

CLOSED - เริ่มต้นเขียนโปรแกรมง่ายๆ ด้วยภาษา Python

จัดเต็ม 2 วัน ตั้งแต่การใช้งานเว็บไซต์ REPL และการพื้นฐานการเขียนโปรแกรมด้วย Python ต่อยอดการเขียนโปรแกรมในด้านต่างๆ นำความคิดไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริง !

วันที่จัดกิจกรรม

เสาร์ 5 – อาทิตย์ 6 มีนาคม 2565 (เวลา 17:00-19:00 น.)

วันที่เปิดรับสมัคร

4 มีนาคม 2565 (ปิดรับสมัครทันทีเมื่อมีผู้สมัครครบตามจำนวน)

จำนวนที่รับสมัคร

30 คน

ค่าใช้จ่าย

290 บาท (จ่ายตอนสมัคร)

คุณสมบัติ

ป.5 – ป.6 / ม.1 – ม.6 / ปวช. / มหาลัย สายอาชีวะสามารถสมัครได้

รูปแบบการจัด

จัดโดย

BASIC HUB

สถานที่จัด

Online

ข้อมูลเพิ่มเติม

-พื้นฐานกับ Python

-วาดรูปด้วย Python กับ Module Turtle 

-ส่ง Project เพื่อดูพัฒนาการ 

-แนวคิดและการต่อยอดนำไปทำสิ่งต่างๆ

ติดต่อผู้จัด

BASIC HUB

0FB.png
0L.png
0w.png