CLOSED - ห้องเรียนจำลอง online : คณะวิศวกรรมศาสตร์ by ONCEs รุ่น 5
CLOSED - ห้องเรียนจำลอง online : คณะวิศวกรรมศาสตร์ by ONCEs รุ่น 5

CLOSED - ห้องเรียนจำลอง online : คณะวิศวกรรมศาสตร์ by ONCEs รุ่น 5

พบกับโครงการพิเศษ ที่จะทำให้น้องสัมผัสจริงกับวิชาที่ต้องเรียนจากคณะที่น้องใฝ่ฝันหรือเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาพร้อมความรู้แนะแนวในด้านเรียนและศึกษาต่อฉบับถูกต้องกับรุ่นพี่เจ้าของคณะตัวจริง

วันที่จัดกิจกรรม

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม: เสาร์ 19 กุมภาพันธ์ 2565

วิศวกรรมเครื่องกล: อาทิตย์ 27 กุมภาพันธ์ 2565 

วิศวกรรมไฟฟ้า: อาทิตย์ 13 มีนาคม 2565 

(เวลา 17:00 – 21:00 น.)

วันที่เปิดรับสมัคร

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม: เสาร์ 5 กุมภาพันธ์ 2565 

วิศวกรรมเครื่องกล: พฤหัส 25 กุมภาพันธ์ 2565 

วิศวกรรมไฟฟ้า: อาทิตย์ 7 มีนาคม 2565 

(ปิดรับสมัครทันทีเมื่อมีผู้สมัครครบตามจำนวน)

จำนวนที่รับสมัคร

70 คน

ค่าใช้จ่าย

600 – 1,700 บาท (จ่ายตอนสมัคร)

คุณสมบัติ

ม.2 – ม.6 / นักศึกษามหาวิทยาลัย (เด็กซิ่วสมัครได้)

รูปแบบการจัด

กิจกรรมเวิร์กช็อปแบบออนไลน์ทาง Zoom และ LINE

จัดโดย

ONCEs Thailand วันซ์ ไทยแลนด์ : พื้นที่เรียนรู้สำหรับเยาวชนไทย

สถานที่จัด

Online

ข้อมูลเพิ่มเติม

เรียนรู้วิชาจริง เรียนจริง สอนจริง !! 

เข้าใจการศึกษาต่อและวางแผนการเรียนแบบถูกต้องกับพี่เจ้าของคณะตัวจริง ใครมีความฝัน อย่ารอช้า!

ติดต่อผู้จัด

ONCEs Thailand วันซ์ ไทยแลนด์ : พื้นที่เรียนรู้สำหรับเยาวชนไทย

0FB.png
0L.png
0w.png