CLOSED - นักจิตวิทยาทำอะไร สำคัญอย่างไรกัน (ใครอยากเป็น ยกมือขึ้น!)
CLOSED - นักจิตวิทยาทำอะไร สำคัญอย่างไรกัน (ใครอยากเป็น ยกมือขึ้น!)

CLOSED - นักจิตวิทยาทำอะไร สำคัญอย่างไรกัน (ใครอยากเป็น ยกมือขึ้น!)

🤩Welcome to Faculty of Psychology (จิตวิทยา)

วันที่จัดกิจกรรม

Session 1: อาทิตย์ 17 เมษายน 2565

Session 2: อาทิตย์ 24 เมษายน 2565

 (เวลา 17:00-18:30 น.)

วันที่เปิดรับสมัคร

16 เมษายน 2565 (ปิดรับสมัครทันทีเมื่อมีผู้สมัครครบตามจำนวน)

จำนวนที่รับสมัคร

20 คน

ค่าใช้จ่าย

999 บาท (จ่ายตอนสมัคร) สมัครพร้อมกับเพื่อน คนละ 799 บาท

คุณสมบัติ

ม.1 – ม.6

รูปแบบการจัด

จัดโดย

บริษัท ซีค แอคทิวิตี้ จำกัด

สถานที่จัด

Online

ข้อมูลเพิ่มเติม

🚀 สิ่งที่น้องๆ จะได้รับ คือ ทำความรู้จักกับสาขาจิตวิทยา คุณสมบัติพื้นฐานของนักจิตวิทยาในแต่ละสาขา และโอกาสอาชีพในอนาคต รวมถึงลองเรียนทฤษฎีทางจิตวิทยาเบื้องต้น และเรียนรู้ทักษะการดูแลจิตใจของนักจิตวิทยาในการทำงาน

ติดต่อผู้จัด

บริษัท ซีค แอคทิวิตี้ จำกัด

0FB.png
0L.png
0w.png