CLOSED - Basic AI – สร้างโมเดลปัญญาประดิษฐ์พื้นฐานภายใน 6 ชั่วโมง
CLOSED - Basic AI – สร้างโมเดลปัญญาประดิษฐ์พื้นฐานภายใน 6 ชั่วโมง

CLOSED - Basic AI – สร้างโมเดลปัญญาประดิษฐ์พื้นฐานภายใน 6 ชั่วโมง

เหมาะกับน้อง ๆ ที่มีความสนใจในเรื่องปัญญาประดิษฐ์ ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานการเขียนโปรแกรม

วันที่จัดกิจกรรม

เสาร์ 23 – อาทิตย์ 24 เมษายน 2564 (เวลา 14:00-17:00 น.)

วันที่เปิดรับสมัคร

22 เมษายน 2564 (ปิดรับสมัครทันทีเมื่อมีผู้สมัครครบตามจำนวน)

จำนวนที่รับสมัคร

30 คน

ค่าใช้จ่าย

219 บาท (จ่ายตอนสมัคร)

คุณสมบัติ

กำลังขึ้น ม.1 – ม.6 

อายุไม่เกิน 18 ปี

รูปแบบการจัด

บรรยายและพูดคุยแบบมีส่วนร่วม ผ่านโปรแกรมดิสคอร์ด

จัดโดย

นั่งเดฟไอทีแคมป์

สถานที่จัด

Online

ข้อมูลเพิ่มเติม

เนื้อหาและกิจกรรมภายในหลักสูตร 

  • ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ AI 

  • วิธีและเทคนิคการสร้างโมเดล AI 

  • Workshop ” สร้างโมเดลของตัวเอง ” ผ่าน block-based coding 

  • ประเภทการเรียนรู้ของเครื่อง 

  • Supervised Learning 

  • Workshop ” MNIST : image classification ” ด้วยโปรแกรมภาษา python

ติดต่อผู้จัด

นั่งเดฟไอทีแคมป์

0FB.png
0L.png
0w.png