CLOSED - PIM OPH133 “The Future of Agriculture”
CLOSED - PIM OPH133 “The Future of Agriculture”

CLOSED - PIM OPH133 “The Future of Agriculture”

การทำการเกษตรแบบเกษตรนวัต เข้ามามีบทบาทในการทำเกษตรยุคใหม่เป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นจุดแข็งที่จะสร้างโอกาสและพัฒนาภาคการเกษตร

วันที่จัดกิจกรรม

27 เมษายน 2565 (เวลา 8:00-19:00 น.)

วันที่เปิดรับสมัคร

15 เมษายน 2565

จำนวนที่รับสมัคร

30 คน

ค่าใช้จ่าย

ฟรี

คุณสมบัติ

กำลังขึ้น ม.5 – ม.6

รูปแบบการจัด

จัดกิจกรรมในสถานที่จริง

จัดโดย

PIM CAREER ACADEMY

สถานที่จัด

Convention Hall 1-2 อาคารหอประชุมปัญญาภิวัฒน์ ชั้น 3 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ถ.แจ้งวัฒนะ

ข้อมูลเพิ่มเติม

PIM ขอเชิญชวนน้องๆ ม.ปลาย หรือเทียบเท่า มาร่วมเปิดโลกทัศน์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตรอัจฉริยะ เจาะลึกหลักสูตรคณะเกษตรนวัตและการจัดการ พร้อมส่องเทรนด์อาชีพมาแรงในยุคดิจิทัล และศึกษาดูงาน โครงการ Kubota Farm บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด จ.ชลบุรี ร่วมสร้างประสบการณ์เกษตรสมัยใหม่ โดยใช้นวัตกรรมเกษตรครบวงจร

ติดต่อผู้จัด

PIM CAREER ACADEMY

0FB.png
0L.png
0w.png