CLOSED - ค่ายสานฝันพยาบาล (NURSE) รุ่นที่ 5 by ONCEs
CLOSED - ค่ายสานฝันพยาบาล (NURSE) รุ่นที่ 5 by ONCEs

CLOSED - ค่ายสานฝันพยาบาล (NURSE) รุ่นที่ 5 by ONCEs

ค่ายที่จะให้น้องๆ ได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพ และหน้าที่ของพยาบาลมากขึ้น

วันที่จัดกิจกรรม

23 เมษายน 2564 (เวลา 09:30-13:30 น.)

วันที่เปิดรับสมัคร

17 เมษายน 2564 (ปิดรับสมัครทันทีเมื่อมีผู้สมัครครบตามจำนวน)

จำนวนที่รับสมัคร

75 คน

ค่าใช้จ่าย

500 บาท (จ่ายตอนสมัคร)

คุณสมบัติ

กำลังขึ้น ม.2 – ม.6 / นักศึกษามหาวิทยาลัย (เด็กซิ่วสมัครได้)

รูปแบบการจัด

กิจกรรมเวิร์กช็อปแบบออนไลน์ทาง Zoom

จัดโดย

ONCEs Thailand วันซ์ ไทยแลนด์ : พื้นที่เรียนรู้สำหรับเยาวชนไทย

สถานที่จัด

Online

ข้อมูลเพิ่มเติม

สิ่งที่น้องๆ จะได้รับจากกิจกรรมนี้ 

  • การเข้าศึกษาต่อพยาบาล 

  • เรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างการเรียน 

  • ประสบการณ์การขึ้นวอร์ด 

  • ทักษะที่จำเป็นต่อการเรียน การปรับตัว

  • เรียนรู้วิชาที่ต้องเรียน 

  • พบกับเพื่อนๆที่มีความสนใจเหมือนกัน

ติดต่อผู้จัด

ONCEs Thailand วันซ์ ไทยแลนด์ : พื้นที่เรียนรู้สำหรับเยาวชนไทย

0FB.png
0L.png
0w.png