COMPUTER SCIENCE LAB
COMPUTER SCIENCE LAB

COMPUTER SCIENCE LAB

ค่ายรวมจบครบทุกเนื้อหา ไขข้อสงสัยเกี่ยวกับ Computer science แบบจัดเต็ม

วันที่จัดกิจกรรม

14 พฤษภาคม 2565

วันที่เปิดรับสมัคร

12 พฤษภาคม 2565 (ปิดรับสมัครทันทีเมื่อมีผู้สมัครครบตามจำนวน)

จำนวนที่รับสมัคร

50 คน

ค่าใช้จ่าย

1,000 บาท (จ่ายตอนสมัคร)

คุณสมบัติ

ม.2 – ม.6

รูปแบบการจัด

บรรยายและพูดคุยแบบมีส่วนร่วม ผ่าน Google meet

จัดโดย

PATHWAY.THAILAND

สถานที่จัด

Online

ข้อมูลเพิ่มเติม

สิ่งที่น้องๆ จะได้รับจากการเข้าค่ายออนไลน์ และ เวิร์คชอปกับผู้เชี่ยวชาญ 

  1. พัฒนาศักยภาพพื้นฐานด้าน Computer ฝึกวางเขียนโปรเจคเกี่ยวกับ Computer science 

  2. เรียนรู้ด้าน Application การวางระบบพื้นฐาน รวมถึงการคิดโปรเจคนำเสนอ 

  3. ทดสอบทักษะศักยภาพในการนำเสนอข้อมูล 

  4. แลกเปลี่ยนข้อมูลด้าน Application 

  5. ทดลองขายงาน ผ่านการจำลองเหตุการณ์นำเสนอให้แก่นักลงทุน เพื่อขายโปรเจคต่างๆ 

  6. ร่วมทำงานกลุ่มกับเพื่อนๆที่เข้าร่วมโครงการ เพราะทางโครงการเชื่อว่า การได้พูดคุย แสดงความคิดเห็น และร่วมพัฒนาร่วมกันคือจุดประสงค์สำคัญในการเรียนอย่างดีที่สุด 

  7. น้องๆที่เข้าร่วมค่ายจะมีโอกาสได้พูดคุยกับผู้สอนซึ่งมีประสบการณ์ การทำงานในสายงานนี้โดยตรงและพร้อมที่จะให้คำแนะนำ ทั้งในเรื่องของการสอบ และอาชีพ การทำงานในอนาคต 

  8. น้องๆจะได้เห็นภาพรวมของอาชีพยิ่งขึ้นในภาพที่ใหญ่ขึ้น

ติดต่อผู้จัด

PATHWAY.THAILAND

0FB.png
0L.png
0w.png