CLOSED - Food Waste จากวิกฤตขยะอาหารสู่นักจัดการธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อม
CLOSED - Food Waste จากวิกฤตขยะอาหารสู่นักจัดการธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อม

CLOSED - Food Waste จากวิกฤตขยะอาหารสู่นักจัดการธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อม

ปูพื้นฐานสู่การเป็นนักจัดการธุรกิจเพื่อสังคม Social Enterprise

วันที่จัดกิจกรรม

30 เมษายน 2565 (เวลา 8:00-17:00 น.)

วันที่เปิดรับสมัคร

27 เมษายน 2565 (ปิดรับสมัครทันทีเมื่อมีผู้สมัครครบตามจำนวน)

จำนวนที่รับสมัคร

40 คน

ค่าใช้จ่าย

1,199 บาท (จ่ายตอนสมัคร)

คุณสมบัติ

ม.3 – ม.6 / ปวช. / ปวส.

รูปแบบการจัด

จัดกิจกรรมในสถานที่จริง

จัดโดย

ศูนย์ Sphere : Area of Learning

สถานที่จัด

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ถนนแจ้งวัฒนะ

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • เรียนรู้การจัดการขยะอาหารและสร้างโมเดลธุรกิจจากขยะอาหาร Food Waste Management 

  • กิจกรรม “DIY ปุ๋ยหมักจากขยะอาหาร Make Your Own Garden Fertilizer” 

  • เหมาะกับน้องๆ ทุกสายการเรียน ไม่มีพื้นฐานก็สมัครได้

ติดต่อผู้จัด

ศูนย์ Sphere : Area of Learning

0FB.png
0L.png
0w.png