CLOSED - “ค่ายเด็กวิทย์ฯ หัวใจศิลป์” ครั้งที่ 10
CLOSED - “ค่ายเด็กวิทย์ฯ หัวใจศิลป์” ครั้งที่ 10

CLOSED - “ค่ายเด็กวิทย์ฯ หัวใจศิลป์” ครั้งที่ 10

ทราบแนวทางการศึกษา การเรียนการสอนและสัมผัสประสบการณ์ด้านการผลิตสื่อทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

วันที่จัดกิจกรรม

เสาร์ 21 – อาทิตย์ 22 พฤษภาคม 2565

วันที่เปิดรับสมัคร

22 เมษายน 2565

จำนวนที่รับสมัคร

50 คน

ค่าใช้จ่าย

400 บาท (จ่ายหลังประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วม)

คุณสมบัติ

กำลังขึ้น ม.ปลาย

รูปแบบการจัด

บรรยายและพูดคุยแบบมีส่วนร่วม ผ่านโปรแกรม Discord

จัดโดย

สาขาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

สถานที่จัด

Online

ข้อมูลเพิ่มเติม

โดยน้องๆ จะได้ร่วมกิจกรรมที่ให้ทั้งความรู้และประสบการณ์ตรงจากคณาจารย์ และรุ่นพี่นักศึกษา ของหลักสูตรเพื่อใช้เป็น ข้อมูลในการตัดสินใจเลือกเรียนในสาขาที่ตนเองถนัดอย่างแท้จริง

ติดต่อผู้จัด

สาขาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

0FB.png
0L.png
0w.png