CLOSED - TK Dreammakers
CLOSED - TK Dreammakers

CLOSED - TK Dreammakers

สนใจอยากเริ่มต้นทำโปรเจกต์เพื่อสังคม ได้มาลองตั้งต้นทำโปรเจกต์ผ่านคอร์สเรียนออนไลน์ ในโครงการ TK Dreammakers

วันที่จัดกิจกรรม

เสาร์ 21 พฤษภาคม – เสาร์ 13 สิงหาคม 2565

วันที่เปิดรับสมัคร

8 พฤษภาคม 2565

จำนวนที่รับสมัคร

40 ทีม

ค่าใช้จ่าย

ฟรี

คุณสมบัติ

กำลังขึ้น ม.ปลาย / ปวช. อายุ 15-18 ปี

รูปแบบการจัด

ทำโปรเจกต์เพื่อสังคม ผ่านคอร์สเรียนออนไลน์ 12 สัปดาห์

จัดโดย

TK Park ร่วมกับ School of Changemakers

สถานที่จัด

Online

ข้อมูลเพิ่มเติม

โครงการนี้เหมาะสำหรับ?

 • เยาวชนอายุ 15 – 18 ปี รวมทีม 3 – 5 คน 

 • สนใจเริ่มต้นทำโปรเจกต์เพื่อสังคม 

 • ต้องการเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาสังคมและวิธีการทำงานเป็นทีม 

 • มีเวลาอย่างน้อย 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เป็นเวลา 12 สัปดาห์ ในการลงมือและพัฒนาโปรเจกต์ 

 • สามารถจ่ายเงินมัดจำเข้าร่วมโครงงาน 100 บาท/คน (จะได้เงินคืนเมื่อเข้าร่วมจนจบโครงการ)

ระบบสนับสนุนอื่นๆ ในโปรแกรม 

 • คอร์สเรียนออนไลน์ และหนังสือประกอบการเรียน 

 • โค้ชประจำทีม 

 • เงินทุนสนับสนุนการทำโปรเจกต์ไม่เกิน 2,000 บาท

ระยะเวลาโปรแกรม 

 • 1 เมษายน – 8 พฤษภาคม 65 เปิดรับสมัครทีมที่สนใจเข้าร่วมโปรแกรม 

 • 12 พฤษภาคม 65 ประกาศผลทีมที่ได้รับคัดเลือกผ่านทาง Facebook: School of Changemakers 

 • 21 พฤษภาคม 65 กิจกรรมปฐมนิเทศ (Orientation) ผ่านทางโปรแกรม Zoom 

 • 22 พฤษภาคม – 13 สิงหาคม 65 เรียนรู้ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ และลงมือทำโปรเจกต์เพื่อสังคม 

 • 13 สิงหาคม 65 กิจกรรมปิดโครงการ (Last Meet) ผ่านทางโปรแกรม Zoom

ติดต่อผู้จัด

TK Park ร่วมกับ School of Changemakers

0FB.png
0L.png
0w.png