Acting + Audition Camp by C-HOT Entertainment
Acting + Audition Camp by C-HOT Entertainment

Acting + Audition Camp by C-HOT Entertainment

น้องเด็กค่ายที่ผลงานเข้าตา มีโอกาสร่วมแสดงหนังสั้นกับ C-HOT Entertainment

วันที่จัดกิจกรรม

รุ่นที่ 17: เสาร์ 14 – อาทิตย์ 15 พฤษภาคม 2565 

รุ่นที่ 18: เสาร์ 28 – อาทิตย์ 29 พฤษภาคม 2565

วันที่เปิดรับสมัคร

27 พฤษภาคม 2565 (ปิดรับสมัครทันทีเมื่อมีผู้สมัครครบตามจำนวน)

จำนวนที่รับสมัคร

20 คน

ค่าใช้จ่าย

2,500 บาท (จ่ายตอนสมัคร)

คุณสมบัติ

กำลังขึ้น ม.3 – ม.6 / ปวช. / ปวส. / มหาวิทยาลัย

รูปแบบการจัด

จัดกิจกรรมในสถานที่จริง แบบไม่ค้างคืน

จัดโดย

C-HOT Entertainment

สถานที่จัด

อาคารอรกานต์ ชั้น 16 ซอยชิดลม ( เดินจาก BTS ชิดลม 5 นาที )

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • เรียนรู้และพัฒนาบุคลิกภาพ ให้มีบุคลิกภาพที่ดี ทั้งทักษะการพูดและการแสดงออก 

  • เรียนรู้การสร้างความคิดและจินตนาการเพื่อสื่อสารทางอารมณ์ทั้งสีหน้า น้ำเสียง และท่าทางเพื่อสื่อความหมายต่างๆ 

  • เรียนรู้เทคนิคการแสดงที่หลากหลายเพื่อเข้าถึงบทบาทตัวละคร 

  • ฝึกการแสดงบทบาทสมมุติเป็นตัวละครในสถานการณ์ต่างๆ 

  • เสริมสร้างความมั่นใจและกล้าแสดงออก 

  • แชร์ประสบการณ์การแสดงโดยพี่ๆนักแสดงมืออาชีพ 

  • แชร์ประสบการณ์การไป Audition สิ่งที่ต้องเจอในห้อง Cast และการเตรียมตัวไป Audition ต้องทำอย่างไร? 

  • ร่วมทดลอง Audition กับพี่ๆ Casting และแมวมองมืออาชีพ 

  • ถ่ายภาพ Profile เพื่อใช้ในการส่งงานให้กับเอเจนซี่ต่างๆ 

  • ค่าใช้จ่ายรวมการตรวจ ATK อาหารกลางวัน และขนมช่วงพักเบรกภายในงาน

ติดต่อผู้จัด

C-HOT Entertainment

0FB.png
0L.png
0w.png