Workshop INFOGRAPHIC Design Thinking “สื่อสารให้เป็นภาพ”
Workshop INFOGRAPHIC Design Thinking “สื่อสารให้เป็นภาพ”

Workshop INFOGRAPHIC Design Thinking “สื่อสารให้เป็นภาพ”

สร้างการสื่อสารให้ง่าย และสนุกด้วยภาพ กับ Workshop อินโฟกราฟฟิก

วันที่จัดกิจกรรม

22 พฤษภาคม 2565 (เวลา 19:00 – 21:30 น.)

วันที่เปิดรับสมัคร

21 พฤษภาคม 2565 (ปิดรับสมัครทันทีเมื่อมีผู้สมัครครบตามจำนวน)

จำนวนที่รับสมัคร

40 คน

ค่าใช้จ่าย

259 บาท (จ่ายตอนสมัคร)

คุณสมบัติ

กำลังขึ้น ม.1 – ม.6 / ปริญญาตรี / บุคคลทั่วไป

รูปแบบการจัด

กิจกรรมเวิร์กช็อปแบบออนไลน์ทาง Zoom

จัดโดย

Re Skill Unlock

สถานที่จัด

Online

ข้อมูลเพิ่มเติม

ปัจจุบันเรามีการใช้ Infographic มากขึ้นทักษะด้านนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญ เพราะ Skill การสื่อสารให้ผู้คนเข้าใจง่าย สามารถฝึกฝนกันได้ไม่ยาก !!!

ติดต่อผู้จัด

Re Skill Unlock

0FB.png
0L.png
0w.png