CLOSED - ประกวดแนวความคิดการออกแบบเมือง หัวข้อ "ตลาดศาลายายุคใหม่ เชื่อมต่อรถไฟฟ้า เพื่อชุมชนน่าอยู่ และการท่องเที่ยวยั่งยืน"
CLOSED - ประกวดแนวความคิดการออกแบบเมือง หัวข้อ "ตลาดศาลายายุคใหม่ เชื่อมต่อรถไฟฟ้า เพื่อชุมชนน่าอยู่ และการท่องเที่ยวยั่งยืน"

CLOSED - ประกวดแนวความคิดการออกแบบเมือง หัวข้อ "ตลาดศาลายายุคใหม่ เชื่อมต่อรถไฟฟ้า เพื่อชุมชนน่าอยู่ และการท่องเที่ยวยั่งยืน"

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแนวความคิดการออกแบบเมือง หัวข้อ "ตลาดศาลายายุคใหม่ เชื่อมต่อรถไฟฟ้า เพื่อชุมชนน่าอยู่ และการท่องเที่ยวยั่งยืน" ชิงเงินรางวัล

วันที่จัดกิจกรรม

ประกาศรางวัลในวันที่ 15 มีนาคม 2565

วันที่เปิดรับสมัคร

ส่งผลงานภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 (23:30)

จำนวนที่รับสมัคร

ไม่จำกัดผู้เข้าร่วม

ค่าใช้จ่าย

ไม่มีค่าใช้จ่าย

คุณสมบัติ

 • นิสิต นักศึกษา ทุกระดับชั้น และบุคคลทั่วไปที่สนใจ

 • ส่งผลงานเป็นรายบุคคล หรือเป็นทีมไม่เกิน 3 คน

รูปแบบการจัด

ส่งผลงานออนไลน์

จัดโดย

ม.มหิดล

สถานที่จัด

ออนไลน์

ข้อมูลเพิ่มเติม

วัตถุประสงค์

 • เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาพื้นที่เมืองโดยรอบสถานีรถไฟฟ้า ในแนวคิด Transit-Oriented Development (TOD)

 • เพื่อส่งเสริมการผลักดันการพัฒนาของภาครัฐและเอกชนในพื้นที่

ขอบเขตพื้นที่

 • พื้นที่ครอบคลุมตลาดศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล (ตามแนบ)

 • พื้นที่โครงการ พาณิชยกรรมในอนาคต ของมหาวิทยาลัยมหิดล (ตามแนบ)

 • พื้นที่ชุมชนที่เชื่อมต่อกับสถานีรถไฟศาลายา (ตามแนบ)

สิ่งที่ต้องส่ง

 • แนวคิดการออกแบบและพัฒนา

 • รูปภาพอนาคตของตลาดศาลายา พื้นที่พาณิชย์ของ ม.มหิดล และชุมชนโดยรอบ

 • แนวคิดการเชื่อมต่อระหว่างสถานีรถไฟ และกิจกรรมโดยรอบ

 • ส่งในsปแบบโปสเตอร์ขนาด A2 ไม่เกิน 2 แผ่น (ไฟล์ PDF)

 • คลิปวิดีโอบรรยายแนวคิด ไม่เกิน 1 นาที

กำหนดระยะเวลา

 • ส่งผลงานภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 (23:30) ส่งมาที่อีเมล salaya.tod@gmail.com

 • ประกาศรางวัลในวันที่ 15 มีนาคม 2565 ทาง www.facebook.com/MahidolRail

เกณฑ์การตัดสิน

 • คำนึงถึงความต้องการของกลุ่มผู้ใช้งาน ในมุมมองตลาดสดและ life-style ของคนรุ่นใหม่ และการเป็นแหล่งท่องเที่ยว

 • การเสนอแนวคิดพื้นที่พาณิชยกรรมของมหาวิทยาลัยมหิดล

 • คำนึงถึงการเชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายสีแดง

 • คำนึงถึงความยั่งยืนด้านสังคมของชุมชนศาลายา

ติดต่อสอบถาม

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณสมศิริ เซียววัฒนกุล

ติดต่อผู้จัด

ม.มหิดล

0FB.png
0L.png
0w.png