CLOSED - แข่งขันทำอาหารระดับเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 1 "SSRU We Chef's Thailand 1st"
CLOSED - แข่งขันทำอาหารระดับเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 1 "SSRU We Chef's Thailand 1st"

CLOSED - แข่งขันทำอาหารระดับเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 1 "SSRU We Chef's Thailand 1st"

ขอเชิญเยาวชน สมัครเข้าร่วมการแข่งขันทำอาหารระดับเยาวชนแห่งชาติ ชิงทุนการศึกษามูลรวมกว่า 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัลเกียรติยศ

วันที่จัดกิจกรรม

ประกาศผลผู้ผ่านรอบคัดเลือ 10 มีนาคม 2565

วันที่เปิดรับสมัคร

รับสมัคร ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

จำนวนที่รับสมัคร

ไม่จำกัดผู้เข้าร่วม

ค่าใช้จ่าย

ไม่มีค่าใช้จ่าย

คุณสมบัติ

 • การสมัครเป็นประเภททีม จำนวนสมาชิก 3 คนต่อทีม

 • ผู้สมัครต้องกำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ระดับอุดมศึกษา หรือ เทียบเท่า (สมาชิกภายในทีมสามารถมาจากต่างสถาบันการศึกษาได้)

 • ไม่จำกัดเพศหรือสถานะ

รูปแบบการจัด

ส่งผลงานออนไลน์

จัดโดย

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ร่วมกับ ผลิตภัณฑ์ครัวไทย ขอเชิญเยาวชน

สถานที่จัด

ออนไลน์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รายละเอียดคลิปวิดีโอส่งเข้าประกวดรอบคัดเลือก

 • คลิปวิดีโอต้องมีความยาว 3-5 นาที

 • คลิปวิดีโอจะต้องบันทึกในรูปแบบไฟล์สกุล  .mp4  ความละเอียด 1080x1920 px

 • คลิปวิดีโอส่งเข้าประกวดให้ตั้งชื่อไฟล์เป็นชื่อทีม

 • ผู้สมัครต้องใส่ "ชื่อทีม" และ"ชื่อเมนูอาหาร" ปรากฎอยู่ภายในคลิปวิดีโอ (ตามความเหมาะสม)

 • การประกอบอาหารภายในคลิปวิดีโอจะต้องมีการใช้ผลิตภัณฑ์สินค้าของ "ครัวไทย" และแสดงผลิตภัณฑ์ให้เห็นชัดเจน (อย่างน้อย 2 ครั้ง)

 • สมาชิกในทีมจะต้องเป็นผู้ประกอบการทำอาหารเอง และต้องปรากฏในคลิปอย่างน้อย 1 คน

 • ม่อนุญาติให้มีผู้ที่ไม่ใช่สมาชิกในทีมปรากฎส่วนหนึ่งส่วนใดภายในคลิป

 • สามารถส่งคลิปผลงานได้เพียง 1 คลิปต่อ 1 ทีม เท่านั้น

วิธีส่งผลงานและหลักฐานการสมัคร

 • ใบสมัครจาก Google From

 • รูปถ่ายของสมาชิก จำนวนคนละ 1 รูป

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของสมาชิก จำนวนคนละ 1 ฉบับ

 • สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา ของสมาชิก จำนวนคนละ 1 ฉบับ (กรณีไม่มีบัตรนักเรียน และนักศึกษา ให้แนบใบรับรองการเป็นนักเรียน นักศึกษา จากอาจารย์ที่ปรึกษาหรือเอกสารการลงทะเบียนจากสถาบันต้นสังกัด ภาคเรียนที่ 1/2564)

 • คลิปวิดีโอการทำอาหาร จำนวน 1 ไฟล์ (ทางกรรมการจะนับจากคลิปแรกที่ส่งเข้ามาเท่านั้น)

เกณฑ์การตัดสินรอบคัดเลือก

 • ผู้ประกวดปฏิบัติตรงตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่กำหนด

 • ความคิดสร้างสรรค์ในการนำเสนอคลิปวิดีโอ

 • ความคิดส้รางสรรค์ในการทำอาหาร

หมายเหตุ วันที่แข่งรอบรองชนะเลิศ และรอบชิงชนะเลิศ จะประกาศให้ทราบอีกครั้งทางเพจ Wechefsthailand


เงื่อนไข

 • ผู้ส่งผลงานยินดี และอนุญาตให้มีการเผยแพร่งานที่ส่งเข้าร่วมประกวดบนสื่อต่างๆของได้

 • ผลงานที่ส่งประกวดทุกเรื่องที่ส่งเข้าร่วมประกวด ถือเป็นลิขสิทธิ์ของ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา ผลิตภัณฑ์ครัวไทย ผลิตภัณฑ์มาสเตอร์ บริษัท บริดจ์ไนน์ จำกัด และกลุ่มบริษัทในเครือแต่เพียงผู้เดียว และขอสงวนสิทธิ์ในการส่งคืนในทุกกรณี

 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยส่งเข้าประกวด หรือ ไม่เคยได้รับรางวัลจากที่ใดมาก่อนรวมถึงไม่มีการคัดลอก หรือเลียนแบบผลงานของผู้อื่นมาส่ง หากตรวจพบทางทีมงานขอตัดสิทธิ์ทันที และหากกรณีทางลิขสิทธิ์ถือเป็นความรับผิดชอบของทีมผู้ส่งผลงานโดยตรง

 • คำตัดสินของคณะกรรมการจัดการประกวดถือเป็นข้อยุติเด็ดขาด

ติดต่อสอบถาม

 • คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
  โทร. 02-160-1454

 • www.facebook.com/Wechefsthailand

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Pattaradej Songsiriworakul

ติดต่อผู้จัด

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ร่วมกับ ผลิตภัณฑ์ครัวไทย ขอเชิญเยาวชน

0FB.png
0L.png
0w.png