CLOSED - ประกวดลายกระบอก หัวข้อ "เทศกาลนี้มีแต่ความสุข"
CLOSED - ประกวดลายกระบอก หัวข้อ "เทศกาลนี้มีแต่ความสุข"

CLOSED - ประกวดลายกระบอก หัวข้อ "เทศกาลนี้มีแต่ความสุข"

ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. และผู้สนใจอายุระหว่าง 15-18 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดลายกระบอก หัวข้อ "เทศกาลนี้มีแต่ความสุข" ชิงเงินรางวัลรวม 10,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

วันที่จัดกิจกรรม

 • คัดเลือกผลงาน 10 คนสุดท้าย : 16 มีนาคม 2565

 • นับผลคะแนน Popular Vote : 17 – 25 มีนาคม 2565

 • ประกาศผลผู้ชนะ : 31 มีนาคม 2565

วันที่เปิดรับสมัคร

เปิดรับสมัครและส่งผลงาน  : 8 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม 2565

จำนวนที่รับสมัคร

ไม่จำกัดผู้เข้าร่วม

ค่าใช้จ่าย

ไม่มีค่าใช้จ่าย

คุณสมบัติ

 • นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. / บุคคลทั่วไป

 • อายุระหว่าง 15-18 ปี

รูปแบบการจัด

ส่งผลงานออนไลน์

จัดโดย

บริษัท มีความสุข จำกัด

สถานที่จัด

ออนไลน์

ข้อมูลเพิ่มเติม

หัวข้อการประกวด
ออกแบบลวดลายบรรจุภัณฑ์ ภายใต้หัวข้อ "เทศกาลนี้มีแต่ความสุข" โดยให้เยาวชน ตีความหัวข้อ และสื่อสารออกมาในรูปแบบ ของลวดลายบรรจุภัณฑ์ของกระบอกชานมไข่มุก มีความสุข ว่า "เทศกาลนี้มีความสุขอย่างไร โดยเทศกาลดังกล่าวไม่จำเป็นต้องอ้างอิงถึงเทศกาลที่เคยมีมาก่อน เยาวชนสามารถสร้างสรรค์เทศกาลได้ตามจินตนาการ"


หลักเกณฑ์ในการประกวด

 • ลวดลายกระบอกมีความสุข ที่ออกแบบมานั้น จะต้องสื่อถึงเทศกาลที่มีความสุข โดยเทศกาลนั้นๆไม่จำเป็นต้องมีมาก่อน ผู้ส่งผลงานสามารถออกแบบได้ตามความคิดสร้างสรรค์ที่มีได้อย่างเต็มที่

 • การประกวดออกแบบลายกระบอกมีความสุข 1 ชิ้นงาน ต้องออกแบบโดยใช้จุด, เส้น และ ระนาบ โดยไม่ต้องลงสี บน Artwork ขนาด 18 x 16 เซนติเมตร (แนวนอน) และสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบโลโก้ได้ตามต้องการ แต่ต้องไม่ต่างไปจากเค้าโครงเดิม

 • ส่งผลงานเป็นไฟล์ Ai หรือ PDF เท่านั้น ในกรณีที่วาดผลงานลงกระดาษต้องสแกนและส่งมาให้ทางบริษัทฯ เป็นไฟล์ PDF โดยส่งมาที่ E-mail : meekhwamsookcompany@gmail.com ใช้หัวข้อ “ส่งผลงานโครงการประกวดลายกระบอกเทศกาลนี้มีความสุข”

 • ผู้ส่งผลงานจะต้องตั้งชื่อเทศกาล เลือกสีกระบอก อธิบายแนวคิดและความหมายของผลงานมาด้วย ความยาวไม่เกิน 10 บรรทัด จำกัด 1 คน ต่อ 1 ผลงาน

 • ผลงานต้องไม่เคยส่งเข้าประกวดที่อื่นมาก่อน

 • ผลงานที่ได้รับรางวัลให้ถือเป็นสิทธิ์ของ บริษัท มีความสุข จำกัด เท่านั้น โดยอนุญาตให้สามารถปรับแบบได้ตามความเหมาะสม เพื่อสามารถนำไปใช้งานตามวัตถุประสงค์ได้จริง

 • หากไม่มีผลงานใดผ่านเกณฑ์การตัดสินจากคณะกรรมการ จะไม่มีการประกาศผู้รับรางวัล ทั้งนี้ ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

 • หากผลงานของผู้เข้าประกวดมีการละเมิดลิขสิทธิ์ทางใดทางหนึ่ง ผู้เข้าประกวดต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด โดยทางบริษัทจะไม่มีส่วนรับผิดชอบ ไม่ว่าทางใด

 • ผลคะแนน Popular Vote ทางแฟนเพจ จะนำผลงานของผู้เข้าประกวดเผยแพร่ผ่านทางเพจ Facebook เพื่อเปิดให้ลงคะแนนเสียง สำหรับการนับยอด like จะนับจากยอด like ของผลงานที่เข้าร่วมประกวดที่ปรากฏบนหน้าเพจของมีความสุขเท่านั้น ระยะเวลาการนับคะแนนเปิดให้โหวต ระหว่างวันที่ 17 – 25 มีนาคม 2565 และจะทำการปิดโหวตเพื่อสรุปคะแนนในวันที่ 25 มีนาคม 2565 (เวลา 13.00 น.)

 • กำหนดการประกาศรางวัลผู้ชนะ วันที่ 31 มีนาคม 2565 Page Facebook มีความสุข

 • ลายกระบอกที่ได้รับรางวัล จะดำเนินการผลิต และวางจำหน่าย ในช่วงเดือนกรกฏาคม 2565

การสมัครและส่งผลงาน

 • ส่งผลงานมาที่ E-mail : meekhwamsookcompany@gmail.com
  เอกสารที่ต้องแนบใบสมัคร
  สำเนาบัตรประชาชน
  ผลงานเป็นไฟล์ Ai หรือ PDF

 • ติดตามแบบฟอร์มใบสมัครและความเคลื่อนไหวโครงการได้ทางแฟนเพจ : มีความสุข ชานมไข่มุกกระบอก - Meekhwamsook Bottle Milk Tea

ติดต่อผู้จัด

บริษัท มีความสุข จำกัด

0FB.png
0L.png
0w.png