CLOSED - ประกวดออกแบบภาพกราฟิก Supercomputer เครื่องใหม่ภายใต้ชื่อ "LANTA"
CLOSED - ประกวดออกแบบภาพกราฟิก Supercomputer เครื่องใหม่ภายใต้ชื่อ "LANTA"

CLOSED - ประกวดออกแบบภาพกราฟิก Supercomputer เครื่องใหม่ภายใต้ชื่อ "LANTA"

ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบภาพกราฟิก Supercomputer เครื่องใหม่ภายใต้ชื่อ "LANTA" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 50,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรจาก ThaiSC

วันที่จัดกิจกรรม

ประกาศผลต้นเดือนเมษายน 2565

วันที่เปิดรับสมัคร

เปิดรับผลงานถึง 27 มีนาคม 2565

จำนวนที่รับสมัคร

ไม่จำกัดผู้เข้าร่วม

ค่าใช้จ่าย

ไม่มีค่าใช้จ่าย

คุณสมบัติ

  • นักเรียน/นักศึกษา/บุคคลทั่วไป หรือบุคคลที่มีความสามารถพิเศษด้านการออกแบบ

  • สามารถสมัครและส่งผลงานเป็นกลุ่ม หรือ บุคคลเดี่ยว

  • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์และไม่ติดสัญญาใดๆกับโครงการอื่น

รูปแบบการจัด

ส่งผลงานออนไลน์

จัดโดย

ศูนย์ทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพื่อการคำนวณขั้นสูง (NSTDA Supercomputer Center: ThaiSC)

สถานที่จัด

ออนไลน์

ข้อมูลเพิ่มเติม

หัวข้อการประกวด
ขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยงานวิจัย ล้ำสมัย กับ ThaiSC "LANTA" Supercompute


หลักคิดในการออกแบบ (Design Concept)
LANTA Supercomputer มีที่มาจากชื่อของ "หมู่เกาะลันตา" จ.กระบี่ ซึ่งเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของประเทศไทย ที่มีความสวยงามและมีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ มีความหลากหลายทางชีวภาพ สะท้อนเอกลักษณ์ในความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรของไทยและเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สวยงามในระดับนานาชาติ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดมูลฐานของการบริหารจัดการของศูนย์ฯ อันหมายถึงเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านทรัพยากรกรด้านการประมวลขั้นสูงมีความสำคัญในการสร้างสมดุลเพื่อให้เกิดการพัฒนาของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของประเทศไทย

ติดต่อผู้จัด

ศูนย์ทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพื่อการคำนวณขั้นสูง (NSTDA Supercomputer Center: ThaiSC)

0FB.png
0L.png
0w.png