ประกวดโครงการรางวัลพระปกเกล้า พ.ศ.2565
ประกวดโครงการรางวัลพระปกเกล้า พ.ศ.2565

ประกวดโครงการรางวัลพระปกเกล้า พ.ศ.2565

ขอเชิญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมัครเข้าร่วมการประกวดโครงการรางวัลพระปกเกล้า พ.ศ.2565 ชิงรางวัลพระปกเกล้า พ.ศ.2565

วันที่จัดกิจกรรม

ไม่ระบุ

วันที่เปิดรับสมัคร

ส่งใบสมัครภายในวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565

จำนวนที่รับสมัคร

ไม่จำกัดผู้เข้าร่วม

ค่าใช้จ่าย

ไม่มีค่าใช้จ่าย

คุณสมบัติ

ประชาชนทั่วไป

รูปแบบการจัด

ส่งผลงานออนไลน์

จัดโดย

สถาบันพระปกเกล้า

สถานที่จัด

ออนไลน์

ข้อมูลเพิ่มเติม

ประเภทการประกวด

  • ประเภทที่ 1 ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

  • ประเภทที่ 2 ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม

  • ประเภทที่ 3 ด้านการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

หมายเหตุ สมัครได้เพียง 1 ประเภทรางวัลเท่านั้น

ติดต่อผู้จัด

สถาบันพระปกเกล้า

0FB.png
0L.png
0w.png