ประกวดวาดภาพระบายสี "Fulfill Your Natural Art Dream with ม.ล.จิราธร จิรประวัติ"
ประกวดวาดภาพระบายสี "Fulfill Your Natural Art Dream with ม.ล.จิราธร จิรประวัติ"

ประกวดวาดภาพระบายสี "Fulfill Your Natural Art Dream with ม.ล.จิราธร จิรประวัติ"

ขอเชิญนักเรียนประถมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี "Fulfill Your Natural Art Dream with ม.ล.จิราธร จิรประวัติ"

วันที่จัดกิจกรรม

ประกาศผลวันที่ 26 มิถุนายน 2565

วันที่เปิดรับสมัคร

ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ - 16 มิถุนายน 2565

จำนวนที่รับสมัคร

ไม่จำกัดผู้เข้าร่วม

ค่าใช้จ่าย

ไม่มีค่าใช้จ่าย

คุณสมบัติ

นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1-6

รูปแบบการจัด

ส่งผลงานออนไลน์

จัดโดย

Pair’s Natural Paint เเละ ม.ล.จิราธร จิรประวัติ

สถานที่จัด

ออนไลน์

ข้อมูลเพิ่มเติม

กติกาการประกวด

 • ให้ผู้เข้าแข่งขันวาดภาพและระบายสีในกระดาษชนิดอะไรก็ได้ขอให้เป็นขนาด A4 เท่านั้น

 • ผู้เข้าแข่งขันต้องเป็นนักเรียนประถมศึกษา (ประถมศึกษาปีที่ 1- ประถมศึกษาปีที่ 6)

 • ผู้เข้าแข่งขันต้องใช้สีทํามาจากธรรมชาติที่ทําด้วยตัวเอง (ผู้ปกครองหรือครูมีสิทธิ์ที่จะช่วยเหลือได้)

 • ภาพวาดต้องมีสีธรรมชาติถึง 70% ของรูป

 • สูตรการทําสีธรรมชาติสามารถดูได้ที่เว็ปไซต์ www.pairnaturalpaints.wixsite.com/website

 • ผู้ส่งผลงานจะต้องกรอกใบสมัคร และส่งผลงานออนไลน์ให้ชัดเจน ถูกต้อง และครบถ้วน พร้อมคําบรรยายภาพวาดประมาณ 2-3 บรรทัด

 • ผู้เข้าแข่งขันต้องส่งรูปตัวเองทําหรือช่วยทําสีธรรมชาติ ภาพถ่ายจําเป็นต้องมีหน้าผู้เข้าแข่งอยู่ในรูป

 • ผู้แข่งขันต้องวาดภาพและระบายสีโดยใช้ลายเส้นจากภาพของ ม.ล.จิราธร จิรประวัติ เท่านั้น
  (สามารถเติมแต่งให้เป็นเอกลักษณ์ในรูปแบบตนเอง)

 • ผู้เข้าร่วมการประกวด 1 คน สามารถส่งผลงานได้ไม่เกิน 1 ผลงาน

 • ผู้สมัครไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

 • ผลงานและรูปภาพทุกชิ้นที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นลิขสิทธิ์ของ Pairs Natural Paint

 • ผลงานของผู้ชนะเลิศลําดับ1 2 3 ได้รับอนุญาตนําไปประมูลเพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ไม่มีโอกาสได้ระบายสีในชนบท

 • ขั้นตอนทั้งหมดจะเป็นแบบออนไลน์ (การส่งผลงาน การอัปเดต ผลลัพธ์ ฯลฯ)

 • ผู้เข้าแข่งขันทุกคนจะได้ใบประกาศเกียรติในการเข้าร่วมการแข่งขันศิลปะของ Pair's Natural Paint

 • ผู้ปกครองหรือครูของโรงเรียนของผู้เข้าแข่งขัน ต้องยอมรับการส่งใบสมัคร โดยส่งข้อมูลติดต่อของบุคคลที่ส่งในใบสมัคร

ติดต่อผู้จัด

Pair’s Natural Paint เเละ ม.ล.จิราธร จิรประวัติ

0FB.png
0L.png
0w.png