CLOSED - Furnitecture
CLOSED - Furnitecture

CLOSED - Furnitecture

ชวนน้องๆมาประลองไอเดียร่วมลงมือทำกิจกรรมในหัวข้อ “Furnitecture” สร้างโซลูชั่นสำหรับพื้นที่ขนาดเล็ก

วันที่จัดกิจกรรม

26 เมษายน 2565

วันที่เปิดรับสมัคร

22 เมษายน 2565

จำนวนที่รับสมัคร

บุคคลเดี่ยว (รับสมัคร 40 คน)

ค่าใช้จ่าย

ไม่มีค่าใช้จ่าย

คุณสมบัติ

นักเรียน ม.ปลาย

รูปแบบการจัด

การแข่งขันที่มีการจัดงานในสถานที่จริง

จัดโดย

ภาคสาขาสถาปัตยกรรมภายใน คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

สถานที่จัด

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ

ข้อมูลเพิ่มเติม

พี่ๆ สถาปัตยกรรมภายใน หลักสูตรนานาชาติเอแบค ชวนน้อง มาทำความรู้จักกัน กับ “ค่ายสถาปัตย์ตามติดแนวคิดสไตล์ สถาปัตยกรรมภายใน หลักสูตรอินเตอร์”

ติดต่อผู้จัด

ภาคสาขาสถาปัตยกรรมภายใน คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

0FB.png
0L.png
0w.png