ประกวดรางวัลสินค้าไทยที่มีการออกแบบดี ปี 2565 "Design Excellence Award (DEmark) 2022"
ประกวดรางวัลสินค้าไทยที่มีการออกแบบดี ปี 2565 "Design Excellence Award (DEmark) 2022"

ประกวดรางวัลสินค้าไทยที่มีการออกแบบดี ปี 2565 "Design Excellence Award (DEmark) 2022"

ขอเชิญผู้ประกอบการ นักออกแบบ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดรางวัลสินค้าไทยที่มีการออกแบบดี ปี 2565 "Design Excellence Award (DEmark) 2022"

วันที่จัดกิจกรรม

  • 4-7 ก.ค. 2565 : พิจารณาและตัดสินรางวัลสินค้าไทยที่มี การออกแบบดี ปี 2565 ณ ICONSIAM

  • 4-10 ก.ค. 2565 : งานแสดงสินค้า DEmark Show 2022 ณ ICONSIAM

  • TBC 2565 : 2565 พิธีมอบรางวัล DEmark Awrd 2022

วันที่เปิดรับสมัคร

3 มิ.ย. 2565 : ปิดรับสมัครส่งสินค้าเข้าประกวด รางวัลสินค้าไทยที่มีการออกแบบดี ปี 65

จำนวนที่รับสมัคร

ไม่จำกัดผู้เข้าร่วม

ค่าใช้จ่าย

ไม่มีค่าใช้จ่าย

คุณสมบัติ

ผู้ประกอบการ นักออกแบบ

รูปแบบการจัด

ส่งผลงานออนไลน์

จัดโดย

กระทรวงพาณิชย์ โดย DITP

สถานที่จัด

ออนไลน์

ข้อมูลเพิ่มเติม

สาขาการประกวด

  • กลุ่มสินค้าเฟอร์นิเจอร์ (Industrial Process / Industrial Craft)

  • กลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์ (Gift & Decorative Items / Household Items)

  • กลุ่มความคิดสร้างสรรคแ์ ละนวัตกรรมผลิตภัณฑ์แฟชั่นเครื่องแต่งกาย (Creative & Innovative Fashion / Apparel / Jewelry / Textile / etc.)

  • กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมและดิจิทัล (Home Appliances/Equipment and Facilities for Office/Digital Appliances / Equipment / IoT / Etc.)

  • กลุ่มผลงานออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Packaging Design)

  • กลุ่มผลงานกราฟิกดีไซน์ (Font / Graphic on Surface / Digital Media / Identity Design / Illustration / Character / Digital Art)

  • กลุ่มผลงานการออกแบบตกแต่งภายในที่เกี่ยวข้องกับโรงแรม ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านค้า พื้นที่ทางานร่วมกัน อาคารชุด (Hotel / Restaurant / Cafe / Retail Shop / Co-Working Space / Condominium Project)

ติดต่อผู้จัด

กระทรวงพาณิชย์ โดย DITP

0FB.png
0L.png
0w.png