Soulciety hub volunteers
Soulciety hub volunteers

Soulciety hub volunteers

เป็นแรงสนับสนุนให้ผู้คนเกิดการตระหนักรู้ถึงปัญหาต่าง ๆ ที่พบได้บ่อยในสังคม

วันที่จัดกิจกรรม

ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน

วันที่เปิดรับสมัคร

15 พฤษภาคม 2565

จำนวนที่รับสมัคร

14 คน

ค่าใช้จ่าย

ฟรี

คุณสมบัติ

กำลังขึ้น ม.3 – ม.6 / บุคคลทั่วไป อายุ 15 ปีขึ้นไป

รูปแบบการจัด

รับสมัครคณะทำงานเพื่อร่วมทำกิจกรรมอาสา

จัดโดย

Soulciety Hub

สถานที่จัด

Online

ข้อมูลเพิ่มเติม

องค์การนี้จัดตั้งขึ้นโดยกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อเป็นแรงสนับสนุนให้ผู้คนเกิดการตระหนักรู้ถึงปัญหาต่าง ๆ ที่พบได้บ่อยในสังคม ตลอดถึงปัญหาเล็กๆที่เรามองข้ามไป พวกเราองค์การโซลไซตี้จึงจะร่วมค้นหาแนวทางแก้ไขโดยอาศัยความเห็นจากมุมมองที่หลากหลาย ให้ทุกคนได้นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อลดปัญหาสังคมในทุก ๆ ด้าน โดยมีระยะเวลาในการดำเนินงานตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน เป็นเวลาทั้งหมด 5 เดือน

ติดต่อผู้จัด

Soulciety Hub

0FB.png
0L.png
0w.png