จัดทำถุงผ้า เพื่อส่งมอบให้สถานพยาบาล/สถานศึกษา
จัดทำถุงผ้า เพื่อส่งมอบให้สถานพยาบาล/สถานศึกษา

จัดทำถุงผ้า เพื่อส่งมอบให้สถานพยาบาล/สถานศึกษา

ทำถุงผ้า นำไปส่งมอบให้กับสถานพยาบาล หรือสถานศึกษาต่าง ๆ

วันที่จัดกิจกรรม

วันที่เปิดรับสมัคร

จำนวนที่รับสมัคร

ค่าใช้จ่าย

คุณสมบัติ

รูปแบบการจัด

จัดโดย

สถานที่จัด

ข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัด

0FB.png
0L.png
0w.png