วันที่ 3 – 5 ธันวาคม 65 รุ่น2 อาสาล่องเรือไป ทาสีอาคารเรียน “ ให้น้องๆกระเหรี่ยงคอยาว” ณ. โรงเรียนบ้านน้ำเพียงดิน ต.ผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
วันที่ 3 – 5 ธันวาคม 65 รุ่น2 อาสาล่องเรือไป ทาสีอาคารเรียน “ ให้น้องๆกระเหรี่ยงคอยาว” ณ. โรงเรียนบ้านน้ำเพียงดิน ต.ผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน

วันที่ 3 – 5 ธันวาคม 65 รุ่น2 อาสาล่องเรือไป ทาสีอาคารเรียน “ ให้น้องๆกระเหรี่ยงคอยาว” ณ. โรงเรียนบ้านน้ำเพียงดิน ต.ผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน

อาสาล่องเรือไปทาสี อาคารเรียน ให้น้องๆๆกระเหรี่ยงคอยาว มาแล้ว 1 รอบ ดังนั้นในปี 65 นี้ทางกลุ่มบ้านดินไทย จึงมีแนวคิดสานต่องานที่ยังค้างอยู่

วันที่จัดกิจกรรม

3 – 5 ธันวาคม 2565

วันที่เปิดรับสมัคร

2  ธันวาคม 2565

จำนวนที่รับสมัคร

50 คน

ค่าใช้จ่าย

1,590 บาท

คุณสมบัติ

ประชาชนคนทั่วไป

รูปแบบการจัด

จัดกิจกรรมในสถานที่จริง แบบค้างคืน

จัดโดย

อาสาบ้านดินไทย

สถานที่จัด

ณ. โรงเรียนบ้านน้ำเพียงดิน ต.ผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน

ข้อมูลเพิ่มเติม

วันศุกร์ที่ 2 ธ.ค.65

• 17.00 น. -  17.20 น.    นัดรวมตัวขึ้นรถ (ที่สมบัติทัวร์ สาขาวิภาวดีรังสิต)

• 17.20 น. -  08.30 น.    เดินทางถึง จ.แม่ฮ่องสอน

วันเสาร์ที่ 3 ธ.ค.65

• 08.30 น. -  09.30 น.    รับประทานอาหารเช้า (ที่ร้านอาหาร) ( มื้อที่ 1)

• 09.30 น. -  10.00 น.    เดินทางเข้าโรงเรียนบ้านน้ำเพียงดินด้วยรถต่อด้วยเรือ

• 10.00 น. -  10.30 น.     แนะนำสถานที่ กล่าวต้อนรับโดย ผอ.โรงเรียนบ้าน้ำเพียงดิน

• 10.30 น. -  11.00 น.     กิจกรรมทำความรู้จักแบ่งงานกัน

• 11.00 น. -   12.00 น.    กิจกรรมปรับปรุงอาคารเรียน + ทำกิจกรรมกับเด็กๆ

• 12.00 น. –  13.00 น.    รับประทานอาหารเที่ยง (ที่โรงเรียน) ( มื้อที่ 2)

• 13.00 น. -   16.00 น.    กิจกรรมปรับปรุงอาคารเรียน + ทำกิจกรรมกับเด็กๆ

• 16.00 น. –  18.00 น.    พักผ่อน ตามอัธยาศัย (เล่นน้ำ แม่น้ำปาย )

• 18.00 น. –  19.00 น.   รับประทานอาหารเย็น(ที่โรงเรียน)   ( มื้อที่ 3)

• 19.00 น. -   21.00 น.   กิจกรรมภาคกลางคืน

•  21.00 น.                    พักผ่อน

วันอาทิตย์ที่  4 ธ.ค.65

• 07.00 น. -   08.00 น.   รับประทานอาหารเช้า(ที่โรงเรียน)   ( มื้อที่ 4)

• 08.00 น. -   09.00 น.   กิจกรรมทำความรู้จักแบ่งงานกัน

• 09.00 น. -   12.00 น.   กิจกรรมปรับปรุงอาคารเรียน + ทำกิจกรรมกับเด็กๆ

• 12.00 น. -   13.00 น.   รับประทานอาหารเที่ยง (ที่โรงเรียน)  ( มื้อที่ 5)

• 13.00 น. -   15.00 น.   กิจกรรมฐานเรียนรู้ให้น้องๆ กระเหรี่ยงคอยาว

• 15.00 น. -   16.00 น.   ล่องเรือไปจุดผ่อนปรนบ้านบ้านน้ำเพียงดิน

• 16.00 น. –  18.00 น.    พักผ่อน ตามอัธยาศัย (เล่นน้ำ แม่น้ำปาย )

• 18.00 น. –  19.00 น.   รับประทานอาหารเย็น(ที่โรงเรียน)   ( มื้อที่ 6)

• 19.00 น. -   21.00 น.   กิจกรรมภาคกลางคืน

• 21.00 น.                    พักผ่อน

วันจันทร์ที่  5 ธ.ค.65

• 07.00 น. -   08.00 น.   รับประทานอาหารเช้า

• 08.00 น. -   08.30 น.   เดินทางสู่น้ำพุร้อนผาบ่อง

• 09.00 น. -   10.00 น.   พักผ่อนที่น้ำพุร้อนผาบ่อง

• 10.00 น. -   10.30 น.   เดินทางสู่สะพานซูตองเป้

• 10.30 น. -   11.30 น.   พักผ่อนที่สะพานซูตองเป้

• 11.30 น. -   12.00 น.   เดินทางไปวนอุทยานถ้ำปลา

• 12.00 น.    -  13.00น.    รับประทานอาหารเที่ยง

•  13.00 น. -   14.00 น.   พักผ่อนที่วนอุทยานถ้ำปลา

•  14.00 น. -   14.30 น.   เดินทางมา นมัสการพระธาตุดอยกองมู

•  14.30 น. -   15.30 น.   แวะนมัสการพระธาตุดอยกองมู

•  15.30 น.  -  16.00 น.   รอขึ้นรถบัส

•  16.00 น.                       เดินทางกลับ กทม โดยปลอดภัย

ติดต่อผู้จัด

อาสาบ้านดินไทย

0FB.png
0L.png
0w.png