CLOSED - รุ่น2 ปี 65 วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 65 อาสาฟื้นฟูโรงเรีนน้ำท่วม (ซ่อมแซม + BBL พื้นอาคารเรียน) โรงเรียนวัดดอนไข่เต่า ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
CLOSED - รุ่น2 ปี 65 วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 65 อาสาฟื้นฟูโรงเรีนน้ำท่วม (ซ่อมแซม + BBL พื้นอาคารเรียน) โรงเรียนวัดดอนไข่เต่า ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

CLOSED - รุ่น2 ปี 65 วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 65 อาสาฟื้นฟูโรงเรีนน้ำท่วม (ซ่อมแซม + BBL พื้นอาคารเรียน) โรงเรียนวัดดอนไข่เต่า ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

ทางอาสาบ้าดินไทย จึงได้เปิดรับอาสาสมัคร ชวนอาสาไปช่วยกันปรับปรุงอาคารเรียน ทาสี BBL และ ทาสีสนามเด็กเล่น ให้น้องๆๆ

วันที่จัดกิจกรรม

26 มีนาคม 2565

วันที่เปิดรับสมัคร

25 มีนาคม 2565

จำนวนที่รับสมัคร

50 คน

ค่าใช้จ่าย

ค่าลงทะเบียน
· สมทบค่าใช้จ่ายท่านละ 420 บาท (เดินทางเอง)
· เดินทางกับทีมงาน + ค่ารถ 300 บาท = 720 บาท

นัดขึ้นรถซอยรางน้ำ เวลา 06.30-07.00 น. วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 65

คุณสมบัติ

ประชาชนคนทั่วไป

รูปแบบการจัด

จัดกิจกรรมในสถานที่จริง

จัดโดย

อาสาบ้านดินไทย

สถานที่จัด

โรงเรียนวัดดอนไข่เต่า

ข้อมูลเพิ่มเติม

วันเสาร์ที่ 26  มีนาคม  65

 • 06.30 – 07.00 น.     นัดลงทะเบียน เตรียมตัวขึ้นรถ

 • 07.00- 09.00น.         เดินทางสู่ พื้นที่โรงเรียน

 • 09.00- 09.30น.         โรงเรียน กล่าวต้อนรับ  + แบ่งกลุ่มเตรียมอุปกรณ์ในการทำงาน

 • 10.30 - 12.00 น.       ร่วมกันฟื้นฟู ทาสี BBL +  สนามเด็กเล่น

 • 12.00 - 13.00 น.      รับประทานอาหารกลางวัน

 • 13.00 – 15.00 น.      ร่วมกันฟื้นฟู ต่อ

 • 15.00 - 16.00 น.       เก็บอุปกรณ์เตรียมตัวกลับ กล่าวลา

 • 16.00 – 19.00 น.      เดินทางกลับ กทม โดยปลอดภัย

สวัสดิการ

 • อาหาร 1 มื้อ

 • รถรับส่ง  กทม  จุดทำกิจกรรม

 • อุปกรณ์สำหรับ ทำกิจกรรมทั้งหมด

 • สำหรับท่านที่จะเดินทางเอง(กรุณาแจ้ง)

ติดต่อผู้จัด

อาสาบ้านดินไทย

0FB.png
0L.png
0w.png