CLOSED - วันที่ 10 เมษายน 65 อาสาดูแลฝาย (check dam)รุ่น 2 ปี 65 ดูแลฟื้นฟูสายน้ำ คืนความชุมชื้นให้ระบบนิเวศ ลดการสูญเสียสัตว์ป่า ภายใน 1 วัน จ.เพชรบุรี
CLOSED - วันที่ 10 เมษายน 65 อาสาดูแลฝาย (check dam)รุ่น 2 ปี 65 ดูแลฟื้นฟูสายน้ำ คืนความชุมชื้นให้ระบบนิเวศ ลดการสูญเสียสัตว์ป่า ภายใน 1 วัน จ.เพชรบุรี

CLOSED - วันที่ 10 เมษายน 65 อาสาดูแลฝาย (check dam)รุ่น 2 ปี 65 ดูแลฟื้นฟูสายน้ำ คืนความชุมชื้นให้ระบบนิเวศ ลดการสูญเสียสัตว์ป่า ภายใน 1 วัน จ.เพชรบุรี

ชวนอาสาไปช่วยกันซ่อมแซม และทำความสะอาดลำห้วยให้สะอาด

วันที่จัดกิจกรรม

10 เมษายน 2565

วันที่เปิดรับสมัคร

9 เมษายน 2565

จำนวนที่รับสมัคร

50 คน

ค่าใช้จ่าย

เดินทางกับทีมงาน ท่านละ 710 บาท
เดินทางเองสมทบ ท่านล่ะ 410 บาท

คุณสมบัติ

ประชาชนคนทั่วไป

รูปแบบการจัด

จัดกิจกรรมในสถานที่จริง

จัดโดย

อาสาบ้านดินไทย

สถานที่จัด

วัดลิ้นช้าง

ข้อมูลเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่  10  เมษายน 2565

06.00 น. – 09.30 น. เดินทางมากิจกรรม

09.30 น. – 10.30 น. ฟังบรรยายเรื่อง ระบบนิเวศป่าเขตร้อนกับแนวคิดฝายชะลอน้ำ

10.30 น. –11.00 น. เดินทางสู่พื้นที่ ปรับปรุงฝาย

11.00 น. –12.00 น. ช่วยกันดูแลสายน้ำ(ทำความสะอาดสายน้ำ)

12.00 น. -  13.00 น. รับประทานอาหารเที่ยงในป่า(ข้าวกล่อง)

13.00 น. -  15.30 น. เรียนรู้และช่วยกันปรับปรุง ฝายชะลอน้ำ

15.30 น.– 16.00 น. เดินทางออกจากป่า

16.00 น. – 19.00 น. เดินกลับ กทม


สวัสดิการ

1. มีอาหาร ให้ 1 มื้อ

2. มีรถรับส่งจากกรุงเทพฯ – พื้นที่ทำฝายชะลอน้ำ

3.อุปกรณ์ในการสร้างฝายชะลอน้ำ

4.เจ้าหน้าที่ดูแลช่วยสร้างฝาย

ติดต่อผู้จัด

อาสาบ้านดินไทย

0FB.png
0L.png
0w.png