CLOSED - วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2565 อาสาทำดี - ลุยโคลน - ปลูกป่าชายเลน รุ่น 2 ปี 65 เพิ่มพื้นที่ ป่าชายเลน ณ. ปากแม่น้ำสมุทรสงคราม
CLOSED - วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2565 อาสาทำดี - ลุยโคลน - ปลูกป่าชายเลน รุ่น 2 ปี 65 เพิ่มพื้นที่ ป่าชายเลน ณ. ปากแม่น้ำสมุทรสงคราม

CLOSED - วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2565 อาสาทำดี - ลุยโคลน - ปลูกป่าชายเลน รุ่น 2 ปี 65 เพิ่มพื้นที่ ป่าชายเลน ณ. ปากแม่น้ำสมุทรสงคราม

เชิญชวนมาร่วมกันเป็นอาสาร่วมกันทำความดี ในโครงการ “ อาสาทำดี ลุยโคลน ปลูกป่าชายเลน 1 วัน ช่วยเพิ่มป่าชายเลน ณ.ป่าชายเลน ปากแม่น้ำสมุทรสงคราม " ใน 1 วัน

วันที่จัดกิจกรรม

3 เมษายน 2565

วันที่เปิดรับสมัคร

2 เมษายน 2565

จำนวนที่รับสมัคร

50 คน

ค่าใช้จ่าย

ไปรถที่ทางทีมงานจัดให้ ท่านละ 820 บาท
เดินทางเอง ท่านละ 580 บาท

คุณสมบัติ

ประชาชนคนทั่วไป

รูปแบบการจัด

จัดกิจกรรมในสถานที่จริง

จัดโดย

อาสาบ้านดินไทย

สถานที่จัด

คลองโคน

ข้อมูลเพิ่มเติม

การเตรียมตัว

1. ชุดลุยโคลน 1  ชุด  สำหรับกิจกรรมปลูกป่า

2. (ควรเป็นชุดเก่า เสื้อแขนยาว  กางเกงสี่ส่วน หรือกางเกงเลจะดีมาก)

3. ถุงเท้ายาวถึงเข่ากันหอยบาด

4. หมวก (มีสายรัดคางด้วยจะดี  โดนลมไม่ปลิว)

5. มีโรคประจำตัวอะไร ก็เอายาไปด้วย แต่เป็นถ้าร่วมยาทั่วไปทีมงานเตรียมให้แล้วจ๊ะ

6. อุปกรณ์อาบน้ำ ผ้าเช็ดตัว สบู่


วันอาทิตย์ที่  3 เมษายน  2565

06.30 น. - 07.30 น.     นัดรวมตัวขึ้นรถ(ซอยรางน้ำหน้าคิงเพาเวอร์)

07.30 น. – 08.30 น.    เดินทางสู่ พื้นทำกิจกรรม อนุรักษ์ป่าชายเลน

08.30 น. – 10.00 น.    กิจกรรมอาสาสมัคร

10.00 น. – 11.00 น.    ชมวีดิทัศน์เกี่ยวกับ ระบบนิเวศ ชายฝั่ง

11.00 น. – 14.00 น.    นั่งเรือออกปากอ่าวไปบริเวณป่าชายเลน ทานข้าวเที่ยงบนกระเตง  และร่วมปลูกป่าชายเลน  ล้างตัว เล่นสกรี เลน

14.00 น. - 14.30 น.     ชมระบบนิเวศในป่าแสม  และนั่งเรือเข้าฝั่ง

14.30 น. - 15.00 น.     อาบน้ำ ล้างตัว

15.00 น. - 16.00 น.   สรุปงานแจกประกาศนียบัตรถ่ายรูปร่วมกัน

16.00 น. - 18.00 น.     เดินทางกลับ กทม โดยปลอดภัย


สวัสดิการ

1. มีอาหารกลางวัน กลางทะเล   1 มื้อ

2. มีรถรับส่งจากกรุงเทพฯ - จุดทำกิจกรรม

3. วิทยากร ในการอบรมการปลูกป่าชายเลน

4.  ต้นไม้สำหรับปลูกป่าชายเลน

ติดต่อผู้จัด

อาสาบ้านดินไทย

0FB.png
0L.png
0w.png