CLOSED - รุ่น 3 ปี 65 วันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2565 รับ อาสาฟื้นฟูระบบนิเวศ ชายฝั่ง (ดูแลปะการังชายฝั่ง) โครงการอาสาฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่ง คืนความอุดมสมบูรณ์ ให้ ทะเลไทย
CLOSED - รุ่น 3 ปี 65 วันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2565 รับ อาสาฟื้นฟูระบบนิเวศ ชายฝั่ง (ดูแลปะการังชายฝั่ง) โครงการอาสาฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่ง คืนความอุดมสมบูรณ์ ให้ ทะเลไทย

CLOSED - รุ่น 3 ปี 65 วันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2565 รับ อาสาฟื้นฟูระบบนิเวศ ชายฝั่ง (ดูแลปะการังชายฝั่ง) โครงการอาสาฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่ง คืนความอุดมสมบูรณ์ ให้ ทะเลไทย

ปะการรังได้เริ่มฟื้นตัวและมีกิ่งพอที่ อาสาสมัครทุกคน สามารถที่จะดูแลปะการังร่วมกันได้ทุกคนแล้ว

วันที่จัดกิจกรรม

2 เมษายน 2565

วันที่เปิดรับสมัคร

1 เมษายน 2565

จำนวนที่รับสมัคร

50 คน

ค่าใช้จ่าย

เดินทางกับรถทีมงาน ท่านละ 820 บาท
เดินทางเอง ท่านละ 570 บาท

คุณสมบัติ

ประชาชนคนทั่วไป

รูปแบบการจัด

จัดกิจกรรมในสถานที่จริง

จัดโดย

อาสาบ้านดินไทย

สถานที่จัด

แสมสาร

ข้อมูลเพิ่มเติม

วันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2565

·  06.00 น. – 07.00 น.           รวมตัวขึ้นรถบัส

·  07.00 น. – 10.00  น.          เดินทางมากิจกรรม

·  10.00 น. – 11.00 น.           ฟังบรรยาย เรื่องการปลูกปะการังจากเจ้าหน้า

·   11.00 น. – 11.30 น.            สอนการดำน้ำเบื้องต้น (เพื่อความปลอดภัยโดยใช้สน้อกเกอร์ลิ้ง)

·   11.30 น. - 12.30 น.            รับประทานอาหารเที่ยง

·   12.30 น. – 14.30 น.          กิจกรรมทำความสะอาดชายหาด +ดูแล ปะการัง +ดำน้ำศึกษาระบบนิเวศปะการังชายฝั่ง โดยใช้สน๊อกเกอร์น

·   14.30 น. – 15.30 น.           อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้า

·   15.30 น. -  19.30 น.           เดินทางกลับกทม โดยปลอดภัย

หมายเหตุ ตารางกิจกรรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม


สวัสดิการ

1.          มีอาหารกลางวัน 1 มื้อ

2.          มีรถรับส่งจากกรุงเทพฯ - สัตหีบ(บัสแอร์)

3.          วิทยากรในการสอนการดำน้ำและพาปลูกปะการัง

4.          อุปกรณ์ในการทำแปลงปะการัง

( ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิวิทยาศาสตร์ทางทะเล)

ติดต่อผู้จัด

อาสาบ้านดินไทย

0FB.png
0L.png
0w.png