CLOSED - รับสมัครอาสาสมัคร เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ว่าควรปรับปรุงอย่างไร
CLOSED - รับสมัครอาสาสมัคร เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ว่าควรปรับปรุงอย่างไร

CLOSED - รับสมัครอาสาสมัคร เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ว่าควรปรับปรุงอย่างไร

เรียนเชิญเพื่อนๆ เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาตัวเอง ฟรี 100%

วันที่จัดกิจกรรม

1 เมษายน 2565

วันที่เปิดรับสมัคร

31 มีนาคม 2565

จำนวนที่รับสมัคร

30 คน

ค่าใช้จ่าย

ฟรี

คุณสมบัติ

ประชาชนคนทั่วไป

รูปแบบการจัด

จัดกิจกรรมในสถานที่จริง

จัดโดย

Life Elevated

สถานที่จัด

โรงละคร กาลิเลโอเอซิส ซ โรงเรียนกิ่งเพชร

ข้อมูลเพิ่มเติม

- รู้จักและพัฒนาตัวเองผ่าน Enneagram และ ทฤษฎีจิตวิเคราะห์

- ให้ความรู้ด้านโภชนาการ จากนักกำหนดอาหารอาชีพ

- ฝึกการเจริญสติผ่านการเต้นบัลเลต์ (สำหรับผู้ไม่มีพื้นฐานบัลเลต์)

- นั่งสมาธิ ร่วมกันโดยคลิปเสียง พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล


ทั้งหมด ใช้เวลา 1 วัน เรามีเลี้ยงอาหารเที่ยงและเย็นฟรี พร้อมเอกสารประกอบกิจกรรม ทั้งหมดไม่มีค่าใช้จ่าย 100%

ติดต่อผู้จัด

Life Elevated

0FB.png
0L.png
0w.png