Art Class

งานแข่งขัน

ปลูกต้นไม้ออนไลน์
การ์ดการศึกษา
อาสาวาดภาพ

งานแข่งขันที่นิยม

bg.jpg
date tag.png
ประกวดภาพถ่าย ภายใต้หัวข้อ “มองทางผ่านเลนส์ 361 องศา”

กรมทางหลวง (ทล.) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย ภายใต้หัวข้อ “มองทางผ่านเลนส์ 361 องศา” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 230,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

แข่งขัน, สร้างสรรค์, | ออนไลน์

bg.jpg
date tag.png
ประกวดรางวัลชมนาด ครั้งที่ 11 : Chommanard Book Prize ครั้งที่ 11 ประเภท (Fiction-Novel)

บริษัท สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จำกัด ร่วมกับ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนักเขียนสตรีไทย ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดรางวัลชมนาด ครั้งที่ 11 : Chommanard Book Prize ครั้งที่ 11 ประเภท (Fiction-Novel) ชิงเงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมค่าลิขสิทธิ์ในการจัดพิมพ์

แข่งขัน, สร้างสรรค์, วิชาการ, | ออนไลน์

bg.jpg
date tag.png
ประกวดออกแบบศิลปะเพื่อปกป้องชั้นโอโซนและสภาพภูมิอากาศ ระดับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก : Asia-Pacific Regional Ozone2Climate Art Contest

ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบศิลปะเพื่อปกป้องชั้นโอโซนและสภาพภูมิอากาศ ระดับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ชิงถ้วยรางวัลจาก โล่ และเกียรติบัตร จาก UNEP

แข่งขัน, สร้างสรรค์, ความสามารถ, | ออนไลน์

bg.jpg
date tag.png
ประกวด "GLOBE Student Research Competition 2022"

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย และมัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด "GLOBE Student Research Competition 2022" ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่ และเกียรติบัตร

แข่งขัน, สังคม/โครงการ, วิชาการ

bg.jpg
date tag.png
ประกวดทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย ประจำปี 2564 : Young Thai Science Ambassador, YTSA 2021

การประกวดทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย ประจำปี 2564 ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 500,000 บาท และโอกาสเดินทางไปศึกษาดูงานด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ ณ สหพันสาธารณรัฐเยอรมนี

แข่งขัน, วิชาการ, | ออนไลน์

bg.jpg
date tag.png

แข่งขัน

bg.jpg
date tag.png

แข่งขัน

bg.jpg
date tag.png

แข่งขัน

bg.jpg
date tag.png

แข่งขัน

bg.jpg
date tag.png

แข่งขัน

bg.jpg
date tag.png

แข่งขัน

bg.jpg
date tag.png

แข่งขัน

กิจกรรมอื่น ๆ

Performing Art Class

ค่าย

Trash Pick-Up

อาสา

Award Winner

แข่งขัน