Community Service

อาสาลงพื้นที่

ปลูกต้นไม้ออนไลน์
การ์ดการศึกษา
อาสาวาดภาพ

อาสาลงพื้นที่ทั้งหมด

คลิกที่นี่ เพื่อดูตามหมวดหมู่

bg.jpg
date tag.png
วันที่ 15 พฤษภาคม 65 อาสาดูแลฝาย (check dam)รุ่น 3 ปี 65 ดูแลฟื้นฟูสายน้ำ คืนความชุมชื้นให้ระบบนิเวศ ลดการสูญเสียสัตว์ป่า ภายใน 1 วัน จ.เพชรบุรี

ชวนอาสาไปช่วยกันซ่อมแซม และทำความสะอาดลำห้วยให้สะอาด

อาสา, | ลงพื้นที่

bg.jpg
date tag.png
รับสมัคร STAFF ค่ายพี่พอร์ตสอนน้องครั้งที่ 3

รวมพลเด็กพอร์ต 65 สานฝันเพื่อน้องเด็กพอร์ต 66 ❤

อาสา, | ลงพื้นที่

bg.jpg
date tag.png
Soulciety hub volunteers

เป็นแรงสนับสนุนให้ผู้คนเกิดการตระหนักรู้ถึงปัญหาต่าง ๆ ที่พบได้บ่อยในสังคม

อาสา, | ลงพื้นที่

bg.jpg
date tag.png
กิจกรรมปลูกป่าชายเลนแนวใหม่ เพื่อความยั่งยืน ที่สัตหีบ รุ่น 6

ช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลด้วยวิธีการปลูกแบบใหม่ สร้างแหล่งที่อยู่อาศัยของพันธุ์พืช และสัตว์ในทะเลให้เกิดความสมดุล รวมทั้งช่วยสร้างจิตสำนึกของประชาชนให้มีความรู้ความเข้าใจ ความผูกพัน

อาสา, | ลงพื้นที่

bg.jpg
date tag.png
รับอาสาสมัครสอนออนไลน์ภาษาไทย โรงเรียนบ้านห้วยส้าน ต.แม่กิ๊ ต.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน

รับอาสาสมัครสอนออนไลน์ภาษาไทย สอนน้อง โรงเรียนบ้านห้วยส้าน ต.แม่กิ๊ ต.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน

อาสา, | ลงพื้นที่

bg.jpg
date tag.png
นักอนุรักษ์ดอยทองลู่ บ้านนาเกียน จ.เชียงใหม่

เนื่องจากปัจจุบันดอยบ่าโจ๊ะโข้วมีจุดสนใจหลายอย่าง แต่ยังขาดการประชาสัมพันธือย่างต่อเนื่อง ภารกิจเราในครั้งจะช่วยทำแนวกันไฟ เรียนรู้วิถีชุมชน นำเสนอให้เป็นที่รู้จัก

อาสา, | ลงพื้นที่

bg.jpg
date tag.png
งานเปิดท้ายขายของเพื่อน้องช่วยเหลือครอบครัวผู้ป่วยเด็ก บ้านพักพิงฯโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี บ้านพักพิงฯเพื่อครอบครอบครัวผู้ป่วยเด็ก โทร. 092-2611354

เปิดท้ายขายของเพื่อน้องช่วยเหลือครอบครัวผู้ป่วยเด็ก

อาสา, | ลงพื้นที่

bg.jpg
date tag.png
ค่ายอาสา พัฒนา รร.บ้านแหลมยาง นครสวรรค์ 21-22 พ.ค. 65

#รับสมัครอาสาขาลุย หรืออยากจะลองลุย ไปช่วย รร. และปีนเขากัน#ไม่ต้องมีประสบการณ์

อาสา, | ลงพื้นที่

bg.jpg
date tag.png
Paper Ranger จิตอาสาสมุดเพื่อน้อง WFH (52) (เริ่มทำได้เลยทุกวัน ไม่ต้องว่างในวันที่ระบุไว้)

(สมัครกิจกรรมใหม่ได้เลยทุกวัน ไม่จำเป็นต้องว่างตามวันที่ระบุไว้ในงาน เริ่มกิจกรรมผ่านออนไลน์ได้ทันทีหลังสมัครเรียบร้อย)

อาสา, | ลงพื้นที่

bg.jpg
date tag.png
วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 รับสมัคร อาสาทำโป่ง + ปลูกป่า + สร้างฝาย (หินทิ้ง) อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี ( รุ่น 3 ปี 65 )

ชวนอาสาสมัครเข้าไปช่วยกัน สร้างทุ่งหญ้า และเพิ่ม ต้นไม้ให้ผืนป่า นอกจากนี้ไปช่วยกัน ทำทำฝายหินทิ้ง ที่จะช่วยชะลอน้ำให้ไหลช้าลง

อาสา, | ลงพื้นที่

bg.jpg
date tag.png
งานเปิดท้ายขายของเพื่อน้องช่วยเหลือครอบครัวผู้ป่วยเด็ก บ้านพักพิงฯโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี บ้านพักพิงฯเพื่อครอบครอบครัวผู้ป่วยเด็ก โทร. 092-2611354

งานอาสางานเปิดท้ายขายของเพื่อน้องช่วยเหลือครอบครัวผู้ป่วยเด็ก

อาสา, | ลงพื้นที่

bg.jpg
date tag.png
ค่ายอาสา จ.ตรัง รอบพิเศษ 28-29 พ.ค. 65

มาแล้ว #ค่ายลงใต้ใกล้ทะเล ที่หลายคนรอคอย และครั้งก่อนสมัครไม่ทัน

อาสา, | ลงพื้นที่

กิจกรรมอื่น ๆ

Performing Art Class

ค่าย

Trash Pick-Up

อาสา

Award Winner

แข่งขัน