Working on Laptop

อาสาออนไลน์

ปลูกต้นไม้ออนไลน์
การ์ดการศึกษา
อาสาวาดภาพ

อาสาออนไลน์ทั้งหมด

คลิกที่นี่ เพื่อดูตามหมวดหมู่

bg.jpg
date tag.png
สนับสนุนเพื่อพัฒนาระบบ

สนับสนุนเงินทุนเพียงเล็กน้อย เพื่อใช้ในการพัฒนาระบบและโครงการ และสามารถรับเกียรติบัตรฟรีได้

อาสา, | ออนไลน์

bg.jpg
date tag.png
ปลูกต้นไม้ออนไลน์ (สนับสนุนค่าโครงการ)

ปลูกป่าออนไลน์ได้ง่าย ๆ ทางมือถือ หรือคอมพ์ สามารถขอใบรับรอง และชั่วโมงอาสาได้

อาสา, | ออนไลน์

bg.jpg
date tag.png
ประดิษฐ์โมเดลดาวเคราะห์กระดาษ

ประดิษฐ์โมเดลดาวเคราะห์กระดาษเพื่อใช้ในการศึกษาสำหรับเด็ก

อาสา, | ออนไลน์

bg.jpg
date tag.png
สมุดเพื่อการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

สมุดเพื่อการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา

อาสา, | ออนไลน์

bg.jpg
date tag.png
การ์ดพยัญชนะภาษาอังกฤษ

การ์ดพยัญชนะภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา

อาสา, | ออนไลน์

bg.jpg
date tag.png
จัดทำ/พิมพ์เล่มสมุดภาพระบายสี

จัดทำสมุดภาพระบายสี เพื่อส่งมอบให้กับสถานสงเคราะห์เด็กเล็ก

อาสา, | ออนไลน์

bg.jpg
date tag.png
วาดภาพการ์ตูนสำหรับทำสมุดภาพระบายสี

วาดภาพการ์ตูนสำหรับทำสมุดภาพระบายสีเพื่อเด็กด้อยโอกาส ตามสถานศึกษา ฯลฯ

อาสา, | ออนไลน์

bg.jpg
date tag.png
ทำหน้ากากผ้าออนไลน์ (โครงการใหม่)

ทำหน้ากากผ้าออนไลน์ เพื่อมอบให้กับสถานพยาบาล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทุกที่

อาสา, | ออนไลน์

bg.jpg
date tag.png
วาดการ์ดเพื่อการศึกษา

ร่วมจัดทำการ์ดเกมเพื่อการศึกษา ทั้งการ์ดภาษาอังกฤษ เคมี ฯลฯ

อาสา, | ออนไลน์

bg.jpg
date tag.png
สมุดทำมือเพื่อน้อง

เพียงทำสมุดทำมือง่ายๆ เพื่อนำไปแจกให้เด็กด้อยโอกาสที่ขาดแคลนอุปกรณ์การเรียน

อาสา, | ออนไลน์

bg.jpg
date tag.png
พิมพ์หนังสือให้คนตาบอด

พิมพ์หนังสือทางมือถือ หรือคอมพ์ ฯ เพื่อส่งมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไปทำเป็นหนังสืออักษรเบลล์

อาสา, | ออนไลน์

bg.jpg
date tag.png
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมออนไลน์

ใช้โทรศัพท์ ฯ เท่านั้นก็สามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้แล้ว สามารถเข้าร่วมได้ไม่จำกัดครั้ง

อาสา, | ออนไลน์

กิจกรรมอื่น ๆ

Performing Art Class

ค่าย

Trash Pick-Up

อาสา

Award Winner

แข่งขัน